EE =& get_instance(); $seg1 = $this->EE->uri->segment(1); switch ($seg1) { case 'sydnarke': $cat = 228; break; case 'kumla': $cat = 229; break; case 'hallsberg': $cat = 230; break; case 'askersund': $cat = 231; break; case 'lekeberg': $cat = 232; break; case 'laxa': $cat = 233; break; default: $cat = 228; } echo << " > {/exp:channel:entries}

Bloggar

Följ våra Kumlabloggare

 

 

 

Hur många missnöjda väljare har (S) egentligen?

För en tid sedan gjorde jag en politikerenkät som handlade om vilket parti man tänkte rösta på i kommande val, gällande riket inte kommunalt. Av de fem jag tillfrågade så svarade tre Socialdemokraterna.

Inget konstigt så långt. Det som däremot var märkligt var att två av dessa tre svarande efter att de sagt vad de skulle rösta på började snacka ner Socialdemokraterna. Skulle man bara hört dessa ord var det ofattbart att tro att det är ett parti de skulle rösta på.

Jag kunde inte undgå att ställa följdfrågan “varför röstar ni på dem om ni nu är så missnöjda”?. Ordagrant minns jag inte precis svaret, men det var på ett ungefär. “Ja, men jag har ju alltid röstat på dem och är ju socialdemokrat”.

Ett på båda sätt märkligt resonemang, men också lite hedersvärt. Märkligt i den mån att varför rösta på ett parti om man inte tycker de gör ett bra jobb? Hedersvärt på det sättet att man står fast vid sin trogne.

Vid senaste opionsundersökningar har Socialdemokraterna för första gången någonsin hamnat efter SD. Partiet har tappat efter valet hösten 2018. Om det främst beror på den svajiga Januariöverenskommelsen. Stefan Löfvens brist på ledarskap som statsminister. Eller oförmågan att ta tag i skenande problem låter jag vara osagt.

Man kan alla fall konstarera att SD av vissa är sett som ett “missnöjesparti”. Men frågan är om det inte är värre att vara ett parti vars egna väljare är missnöjda? Och en undran är också hur många det är där ute egentligen som röstar på Socialdemokraterna av nån sorts plikt och rutin framför nöjdhet?

Publicerad: 2020-02-23 13:45
Kommentarer
Den här artikeln har ännu inga kommentarer
Skriv kommentar

EE =& get_instance(); $seg1 = $this->EE->uri->segment(1); switch ($seg1) { case 'sydnarke': $cat = 228; break; case 'kumla': $cat = 229; break; case 'hallsberg': $cat = 230; break; case 'askersund': $cat = 231; break; case 'lekeberg': $cat = 232; break; case 'laxa': $cat = 233; break; default: $cat = 228; } echo << " > {/exp:channel:entries}