25 Maj 2020
Tipsa: 070-557 67 92

Villor på Gamla bruket till 2020?

Inringat, Gamla bruket i Åsbro.Inringat, Gamla bruket i Åsbro.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 maj beslutades att ge kultur- och tekniknämnden i uppdrag att genomföra exploateringen av villatomter på Gamla bruket i Åsbro.

Vidare beslutades att föreslå kommunfullmäktige; att tillföra 2,55 miljoner kronor som tilläggsanslag till VA-kollektivets investeringsbudget, att tillföra 4 miljoner kronor som tilläggsanslag till tekniska förvaltningens investeringsbudget, att fastställa de föreslagna tomtpriserna.

Stora tomter

Området Gamla bruket är detaljplanerat för villabebyggelse. I förslaget till exploatering har fokus lagts på att skapa olika stora tomter, från 1200 ända upp till 3 000 kvadratmeter. Detta för att motsvara de förfrågningar som inkommit angående stora villatomter. Detaljplanen ger även möjlighet att uppföra ett antal parhus. 

Enligt förslaget hamnar tomtpriserna på från 275 000 kronor till 495 000 kronor.

Planen är att de första villorna ska kunna börja byggas under 2020. (WA)

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-05-08 15:26
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.