Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
02 June 2023
Tipsa: 073-629 83 19

Vill ej att pengar läggs på konstnärlig utsmyckning

Sverigedemokraterna i Askersund har lämnat in en motion att häva regeln om att 1 procent av kostnaden vid kommunala nybyggen ska gå till konstnärlig utsmyckning.

Det är sju personer hos Sverigedemokraterna i Askersund som undertecknat motionen. De hävdar att det inte finns några lagliga krav som påtalar att skatten måste gå till detta. 

“Oavsett om tiderna är goda eller kärva ser vi det som ett krav att kommunens behandling av skattemedel ska behandlas med yttersta respekt och alltid syfta till största möjliga nytta för var medborgare. Att som nu lägga 1 % av nybyggnadskostnaden på varje kommunal byggnad blir till gagn för en handfull enskilda konstnärer och ligger ej i medborgarnas intresse”, står att läsa i motionen. 

Med anledning av detta yrkar man på att fullmäktigebeslut tas om att avstyra "1 % regeln" vid nybyggen. 

Enligt motionen hävdar man även att det finns magasinerad konst hos kommunen som går att placera ut på publika platser igen utan att köpa in ny konst. Noterbart är att även i Kumla finns en bestämmelse om att köpa in minst ett konstverk som en del vid nybyggnation. 

Kommentera artikeln
Publicerad: 2023-05-23 17:08
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla