05 December 2020
Tipsa: 070-557 67 92

Våtmark Lindbomossen – nytt strövområde

Nya promenadvägar. Foto: Olle WidellNya promenadvägar. Foto: Olle Widell

Lindbomossen vid södra infarten blir alltmer färdigt som strövområde för askersundarna. Bävern är redan på plats.

”När arbetena är klara kommer här att finnas ett våtmarksområde och betesmarker”. Detta kan man läsa på en informationsskylt vid infarten. Det står inte att här samtidigt skapats ett område som lämpar sig för promenader och cykelturer.

En av tre broar. En av tre broar.

Stråket börjar bakom Sibyllas kiosk. I dagarna har broarna färdigställts och nu kan man ta sig runt en del av området. Janne Hirsikangas (Gräv och Schakt) har utfört arbetet och är både konstruktör och byggmästare.

Jan Hirsikangas. Jan Hirsikangas.
Naturens byggmästare redan inflyttad

Han har slutat sitt arbete och nu har naturens byggmästare, Castor fiber, bävern, flyttat in och tagit vid. Den är vårt lands största gnagare och finns idag i ett antal av 100 000 i stort sett över hela landet. Den fanns tidigare i ån men nu har den, precis som askersundarna, fattat tycke för Lindbomossen. En imponerande hydda, en blivande fördämning och fällda träd avslöjar bävern. Födan utgörs av löv och bark från asp, björk och sälg.

För att skydda träden från de nattaktiva djuren kan de förses med nät nertill runt stammen.

Bäverhydda. Bäverhydda.
Blivande fördämning. Blivande fördämning.
Skyddade träd. Skyddade träd.
Information vid infarten. Information vid infarten.
Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-11-18 21:10
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.