26 September 2020
Tipsa: 070-557 67 92

Vandring för ett tryggare samhälle

Trygghetsvandrare. Polisen Linda Stridh noterar. Övriga: Marcus Ludvigsson, Inger Trodell Dahl, Anders Stjernström, Adrian Efremov och Thomas Ohlsson.Trygghetsvandrare. Polisen Linda Stridh noterar. Övriga: Marcus Ludvigsson, Inger Trodell Dahl, Anders Stjernström, Adrian Efremov och Thomas Ohlsson.

Ett tiotal personer deltog när det ordnades trygghetsvandring i Åsbro. På plats var också representanter från Askersunds kommun och Polisen.

Trygghetsvandringarna i kommunens centralorter är en del i de medborgarlöften som Askersunds kommun och Polisen står bakom. Det är ett tillfälle för de boende på orten att gå med och ge synpunkter och förslag på sådant som ger trivsammare och tryggare miljöer.

Trygghetsvandringen i Åsbro inleddes på skolgården. Och just det området gav upphov till diskussioner och flera förslag på förbättringar.

Stökigt på skolområdet

Flera av trygghetsvandrarna tog upp problemen med återkommande stök och skadegörelse på skolgården under kvällstid. Och att fordon kan köra in där. Några synpunkter som noterades: Det finns en bom som inte fungerar, eller i alla fall inte används. Kan man inte åtminstone sätta upp trafikskyltar om förbud att köra in? Det här problemen måste i varje fall tas med när skolan byggs om.

Trygghetsvandrare i Åsbro. Trygghetsvandrare i Åsbro.
Farlig trafikmiljö

Även trafiksituationen vid skolan diskuterades på ett konstruktivt sätt: Många bilister kör för fort på Skolvägen. Här borde polisen ha hastighetskontroller. Korsningen Skolgatan-Vissbodavägen är också farlig. Poliserna på plats menade att hastighetskontroller bara hjälper tillfälligtvis och att det bästa vore att se över hela trafiksituationen och hitta lösningar som gör den säkrare.

Trottoar behövs

Även trafiksituationen längs den flitigt trafikerade Vissbodavägen (som leder fram till affären och järnvägsstationen) togs upp. Här måste bilister, cyklister och andra fordon samt gångare samsas om samma utrymme. En trottoar skulle behövas längs hela sträckan.

Uppdelade i två grupper vandrade deltagarna runt i Åsbros västra delar. Bland annat besöktes ett ”ungdomstillhåll” under järnvägsbron. Sedan blev det återsamling på skolgården. Där samlade Inger Trodell Dahl, samordnare Brottsförebyggande rådet i Askersund, ihop alla förslag och idéer som kommit upp (mer än det som nämns här). Hon tackade alla som deltagit.

– Ni har gett mig jobb, konstaterade hon vidare.

– Kommer ni på något mer som ni vill ta upp så är det bara att ni hör av er. Jag kommer att sammanställa alla synpunkter och förslag och presentera det för politiken. En del kan kanske åtgärdas snabbt. Om det är stora saker så måste det in i budgetarbetet.

Förslag och idéer bollades under trygghetsvandringen. Förslag och idéer bollades under trygghetsvandringen.
Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-09-09 17:05
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.