Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
20 October 2021
Tipsa: 073-629 83 19

”Värna kyrkomiljöerna” – heta känslor i kyrkosalen

Snavlunda kyrkby. Foto: Weine AhlstrandSnavlunda kyrkby. Foto: Weine Ahlstrand

Det blev en kväll då många gick i kyrkan. En kväll då kyrkans lokalbehov diskuterades. En kväll med många heta känslor.

Det var inte så att någon svor i kyrkan. Bara nästan. Men förslaget till en ny lokalförsörjningsplan för blivande Askersunds pastorat blev hårt kritiserad av de som uttalade sig. Och det var ganska många.

”Måste fatta kloka beslut”

Informationsträffen i Snavlunda kyrka lockade cirka 60 personer. De hälsades välkomna av kyrkoherde Anna Söderström Wikell:

– Vi har ett kulturarv att föra vidare. Om vi ska kunna överlämna något gott så måste vi fatta kloka beslut, framhöll hon bland annat.

Efter det presenterades de som arbetar med lokalförsörjningsplanen. En av dem, Göran Eriksson från kyrkorådet i Lerbäck-Snavlunda pastorat, berättade om bakgrunden och om hur planen ser ut i nuläget. 

Det handlar bland annat om försäljning av kyrkans mark där Snavlunda hembygdsgård ligger, försäljning av Sockenstugan i Lerbäck och Sofia Magdalenas flyglar i Askersund. Det handlar även om mer verksamhet i Åsbro och byggnation i Askersund. (Längst ner i texten finns en länk till en artikel om planens innehåll.)

– Lokalförsörjningsplanen ska guida oss de närmaste tio år. Vi tar intryck av vad som sägs här i kväll och på nästa möte i Sockenstugan i Hammar, menade Eriksson.

”Ett ingrepp i kulturmiljön”

Efter Göran Erikssons genomgång öppnades det för frågor och synpunkter.

– En fin presentation, med framåtblick, bakåtblick och var vi står nu. Men jag tar fasta på den kulturella biten. Tänk på kyrkbyarna. Genom att sälja byggnader görs stora ingrepp i kulturmiljön, menade Einar Lyth.

Gustaf Svensson, Skyllberg, var en annan kritiker:

– Vi är ganska många i kyrkan i kväll. Informationen om planerna börjar komma ut först nu. Jag tycker ni valt fel väg, börjat i fel ända. Ska all personal vara i Askersund, eller en del i Hammar? Låt organisationen sätta sig först.

”Det står bör, inte ska”

Även Conny Sandberg, aktiv i Snavlunda Hembygdsförening, menade att man går för snabbt fram, att man inte måsta ha en lokalförsörjningsplan klar till årsskiftet.

– Det kan vänta. Det finns inget krav på att den ska vara klar till 1 januari 2022. Det är en rekommendation, men det står bör. Och genom den kommande samgåendet har pastoratet goda skäl att skjuta på planen.  

Conny Sandberg menar att man går för fort fram med kyrkans lokalförsörjningsplan. Bland annat oroar han sig för markförsäljningen där hembygdsföreningens hus står. Conny Sandberg menar att man går för fort fram med kyrkans lokalförsörjningsplan. Bland annat oroar han sig för markförsäljningen där hembygdsföreningens hus står.

Conny Sandberg överlämnade också en skrivelse med fyra punkter där det i huvudsak handlar om att avvakta med lokalförsörjningsplanen tills den nya organisationen satt sig. Samt att arbetet ska vara transparant och församlingsborna delaktiga.

Undertecknare av skrivelsen är nämnda Conny Sanberg, Gustaf Svensson och Einar Lyth samt Bengt Tivelius, föreningen Gamla Askersund, och Ingela Oxelgren, Lerbäcks Hembygdsförening.

På plats i Snavlunda kyrka var Sonja Cederlöf, Rönneshytta:

– Det handlar om människor, om mötesplatser. Och det är många som inte vet om det här. Varför inte ordna en debatt, kanske på Facebook. I vilket fall, tänk er för innan beslut.

En centralisering

Några fler kommentarer från kvällen i kyrkan:

– Det här är en centralisering till Askersund och en avveckling av landsbygden.

– Många har inte en aning om vad som pågår. Varför fick exempelvis styrelsen i Gamla Askersund ingen information?

– Är det här verkligen kyrkorådets önskan?

– Kyrkan är utsatt för ett sekulärt tryck. Lösningen är kanske inte att göra som snigeln, krypa in i sitt skal.

Tar till oss kritiken

Göran Eriksson: 

– Vi tar som sagt till oss kritiken som framförs. Vi har lyssnat och vi lyssnar på alla synpunkter. Planen har hela tiden ändrats så att vi nu är uppe i den elfte upplagan. 

– Den övervägande kritiken i kväll handlar om att vi bör vänta ett antal år med att ta besluten. Samtidigt har vi många lokaler som hela tiden drar kostnader. Vi får räkna på det.

– Att vi försökt mörka arbetet är dock fel. Det är en öppen process hela vägen. Vi har haft offentliga möten, diskuterat i församlingsråden, kyrkoråd med mera.

Nu väntar ett nytt informationsmöte om lokalförsörjningsplanen på torsdag (26 augusti) klockan 18.30 i Sockenstugan i Hammar.

Här kan du läsa mer om bostadsförsörjningsplanen:

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-08-25 13:36
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.