26 September 2020
Tipsa: 070-557 67 92

Mariedamm förbereds för dubbelspåret

Här bygger Svevia en ny bro för att öka bärigheten. Foto: Henrik ÖstenssonHär bygger Svevia en ny bro för att öka bärigheten. Foto: Henrik Östensson

Nu har arbetet med att bygga ut godsstråket genom Bergslagen till dubbelspår kommit till Mariedamm. Flera förberedande projekt pågår, bland annat för att stärka upp vägarna för alla tunga transporter som kommer behövas. En arkeologisk utgrävning har gjorts där spåret ska gå.

Nära Mariedamms Herrgård, invid den välkända gamla trädgårdsmuren, har Svevia rivit den befintliga vägbron och håller på att anlägga en ny, Vägen , som till sist kommer fram till Godegård är avstängd under arbetena. Men det finns en alternativ väg.

– Det ska bli ett slags arbetsstation från vilken man ska utgå med tunga transporter, lagra massor och liknande under byggandet av dubbelspåret. Den bro som låg här hade inte tillräckligt bra bärighet, därför har vi rivit den och håller som bäst på med en ny. Det blir en trumbro, säger Christer Nederman på Svevia. Christer jobbar på den underavdelning av Svevia som mest ägnar sig åt vägunderhåll, snöplogning och liknande i hela södra länsdelen och Östernärke.


Christer Nederman på Svevia Christer Nederman på Svevia
Trumman redan på plats

– Det här är ett lite ovanligt uppdrag för oss. Men det berör det vi gör normalt, vägunderhåll. Vi har hand om ungefär 100 mil statliga vägar i området. Vi utgår normalt från den gamla vägstationen i Sköllersta

– Den nya trumman, själva basen i bron ligger redan på plats.

Närmare Mariedamm, vid anslutningen till bron över järnvägen ska samma väg breddas för att ge plats åt tyngre transporter. Där kommer det dock först, med början nästa vecka, alltså 14 september, göras en arkeologisk utgrävning innan arbetet börjar.
Det är samma arkeologer som under en period funnits på plats i Mariedamm för att gräva ut det hyttområde som järnvägen skär i dag som även det nya dubbelspåret kommer gå över. Åsa Berger från företaget Arkeologikonsult AB berättar om utgrävningen:

Mycket massor

– Vi har hittat rester av enkla byggnader. vi har också konstaterat att man, under hyttperioden fyllt ut området rejält med slagg, oanvändbar malm och andra restprodukter från järnframställningen. Från början sluttade området rejält mot öster, nu är det jämt. Man har, under de 200 år som hyttan användes, successivt fyllt upp. Det är alla de massorna vi nu försökt gräva igenom.
Åsas intryck är att området städades ordentligt när hyttan stängde 1844.

Bokningsstenar

– Vi har hittat ovanligt få mänskliga lämningar. Några djurben, matrerster, lite keramik och några kvarglömda kritpipor, alltså rökpipor. Sådana brukar man hitta i lämningar från 1600-talet.

Till de mer intressanta fynden hör 150 så kallade bokningsstenar. Stenar som användes för att krossa rostad malm mot innan den togs in i masugnen.

– Det är lite ovanligt att man hittar så många. De är 30-40 centimeter i diameter och har fått en grop i sig av användningen, man krossade malm mot dem med en hammare, eller slägga. Några av dem ska troligtvis till Örebro läns museum, bara vi får ihop logistiken.

– Kanske finns mer lämningar. Exempelvis avfallsgropar. Men vi har bara kunnat gräva i ett begränsat område. Hyttområdet skärs ju redan i dag av järnvägen och en vanlig väg.

Hyttan användes mellan 1650 och 1844. Det var en Bergsmanshytta. En kollektivt ägd anläggning.

– Som mest ägdes hyttan av 45 aktiva bergsmän, avslutar Åsa.

Arbetet med att bygga ut till dubbelspår på sträckan Degerön i Östergötland till Hallsberg har pågått sedan 2011, man bygger i etapper. Nu har turen kommit till den del av sträckan som passerar Mariedamm. Dubbelspåret byggs för att öka kapaciteten på spåret.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-09-10 12:19
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.