Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
19 October 2021
Tipsa: 073-629 83 19

Ska utreda torget i Askersund

Kultur- och tekniknämnden i Askersunds kommun har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att utreda och ge förslag till åtgärder för att göra om torget i Askersund.

Detta fastslår en nygjord tjänsteskrivelse, som är undertecknad av Sussane Jarl, teknisk chef i kommunen.  Där står att läsa:

“Askersunds torg har problem med ojämn ytbeläggning där olika lösningar har prövats och föreslagits men som inte lett till önskat resultat. Tekniska förvaltningen har haft i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder för renovering av torget, men Kultur och tekniknämnden tog beslut om att avvakta fortsatt arbete med utredningen”. 

Men utredningen föreslås nu återupptas så att nämnden kan ta ställning till om medel ska äskas för renovering inför kommande budgetperiod. Om torgets nuvarande tillstånd skrives:

“Ytbeläggningen är av olika art, kullersten, smågatsten och storgatsten. För att jämna ut ojämnheter i beläggningen grusas ytan vilket varken är långsiktigt hållbart eller estetiskt tilltalande.”

Förvaltningen får därför i uppdrag att utreda och ge förslag till en renovering av torget som är långsiktigt tekniskt hållbar, funktionell och estetiskt tilltalande. Utredningen ska ge grovt uppskattade kostnader av föreslagna åtgärder.

Förslag till åtgärder och grovt uppskattade kostnader för genomförande presenteras senast vid Kultur och tekniknämndens sammanträde i  februari 2022. 

När förslag till åtgärder presenteras får Kultur och tekniknämnden ta ställning till om nämnden ska äska för genomförande

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-09-06 17:13
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.