28 Maj 2020
Tipsa: 070-557 67 92

"Hycklande och dumt av Siv Ahlstrand"

Siv Ahlstrand kommer med synnerligen allvarliga anklagelser om upphörd offentlighetsprincip och brist på demokrati. Det är ovärdigt, hycklande och dessutom dumt.

(Inlägget är svar på debattartikel av Siv Ahlstrand (S) som kan läsas HÄR)

Siv har inte lyssnat på de förklaringar som våra tjänstepersoner har lämnat utan istället valt att slå vilt omkring sig på ett tråkigt och otrevligt sätt.

Siv påstår att alla socialnämndens handlingar har sekretessbelagts. Det är en lögn. Däremot har det i de postlistor som socialnämnden dagligen skickar till media varit ett tekniskt fel som gjort att de handlingar som innehåller någon typ av sekretessbelagda uppgifter har saknat rubrik och endast gått att identifiera med diarienummer. Det felet är nu åtgärdat. Alla kan och kommer alltid kunna begära ut handlingar med sekretessbelagda uppgifter. Dessa sekretessprövas och delar av innehållet kan maskas om det finns anledning till det. 

Systemet med postlistor fungerar på samma sätt idag som det har gjort sedan flera år tillbaka och högst troligt fanns problemet också under den tid som Siv Ahlstrand var ordförande för socialnämnden. Varför Siv läster postlistor till media i stället för handlingar är ju en fråga som man kan ställa sig?

Vad gäller frågan om vad nämnderna ska använda sin budgetram till så är det ingen förändring sedan tidigare. Självklart är det nämnderna som fattar beslut om arbetsbudgeten. Så har det varit sedan minst 5 år tillbaka. Processen och tillvägagångssättet med att ta fram en arbetsbudget, är något som Siv är väl bekant med och känner till. Inom kort kommer förslaget till arbetsbudget att vara färdigställt.

Det underlag som togs fram till budgetberedningen är offentligt. Tjänsteskrivelserna som ligger till grund för de arbetsbudgetar som ska beslutas på nämnderna är arbetsmaterial fram tills de skickas ut till nämndens ledamöter. Då blir de allmän handling. Dessa handlingar har aldrig varit och kommer aldrig att vara sekretessbelagda.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-11-29 14:34
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.