03 Juni 2020
Tipsa: 070-557 67 92

Stor besparingar väntar 2020

Rådhuset i Askersund. Foto: Weine AhlstrandRådhuset i Askersund. Foto: Weine Ahlstrand

Efter över tre timmars debatt röstades den styrande minoritetens (Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas) budgetförslag igenom i Askersunds kommunfullmäktige. Det skedde inte utan taktik.

Från början fanns tre budgetförslag. Styrande minoritetens förslag, samlade oppositionens förslag (Socialdemokraterna, Centern, Vänsterpartiet och Miljöpartiet) samt Sverigedemokraternas förslag.

M, L, KD-budgeten blev huvudalternativ. I nästa varv röstade samtliga ledamöter i Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna på Sverigedemokraternas budgetförslag. Därmed föll största hotet, S, C, V och MP-budgeten.

– Det här innebär att alternativet med minsta eller näst minsta stöd kommer att vinna. Ni närmar er allt mer Sverigedemokraterna, konstaterade Per Eriksson (S) med riktning mot styrande minoriteten.

Stora förändringar väntar

Den antagna budgeten innebära stora förändringar ute i verksamheterna som berör anställda, brukare och kommunens invånare. Socialnämnden får 6,6 miljoner kronor i minskad budgetram. Barn- och utbildningsnämnden får 4,7 miljoner kronor mindre att använda och Kultur- och tekniknämnden får 1,9 miljoner kronor mindre.

26 färre tjänster inom skolan

Ute i förvaltningarna har råbudgetförslag redan antagits som bland annat innebär att ungefär 26 tjänster kan komma att försvinna inom skola och barnomsorg. Det blir även fler uppsägningar inom Socialförvaltningen och inom kultur och teknik.

Budgetbeslutet innebär också att vårdplatserna på korttidsboendet Syrenen minskar från 20 till 10 platser.

I budgeten föreslås också samordning och effektivisering inom kultur och teknik, bland annat när det gäller scenkonsten och turistbyråverksamheten.

Det blir nerdragningar i funktionsstöd. Mindre kulturstöd. Kommunen kliver också ur en rad samarbeten, exempelvis Bergslagsdiagonalen, SmåKom och Hopajola.  

”Ingen rolig budget”

– Det har inte varit roligt att ta fram den här budgeten, menade kommunstyrelsens ordförande Caroline Dieker (M).
– Pengarna kan inte bara räcka till personal. De måste också gå till byggnader, torg, med mera. Vi är väl medvetna om att det här inte blir lätt för våra verksamheter.

Oppositionen sparar också

Socialdemokraterna, Centern, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är i sitt budgetförslag överens med majoriteten om kommunens kärva läge, men anser inte sparbehovet är lika stort som i majoritetens budgetförslag. 

Partierna vill till exempel spara betydligt mindre i Barn- och utbildningsnämndens budget av oro för att det skulle kunna försämra skolresultaten Man vill heller inte minska antalet vårdplatser på Syrenen lika mycket som i majoritetsbudgeten.

Oppositionspartierna oroar sig också för att samordningen mellan scenkonst- och turistbyråverksamheterna skulle komma att innebära försämringar verksamheten. 

”Absurt att lägga pengar på hög”

Oppositionsråd Anna Anèr (S):
– Kommunen behöver spara. Men att det är absurt att lägga pengar på hög när pengarna behövs ute i verksamheterna. Skolresultaten har vänt uppåt nu och då är det helt fel att spara där. Barnen är vår framtid och det blir dyrare på sikt om vi skär ner där nu. Oron är stor ute på arbetsplatserna.

Anna Anér med flera inom oppositionen var också oroliga för den förändrade beslutsgången, att fullmäktige enbart beslutar om ramarna och att nämnderna tar avgörande besluten.

– Ska vi bygga vår framtid på det här dokumentet? Vi tar en rambudget och så ska någon annan fatta de svåraste besluten, menade Anna Anér.

Rundar hela fullmäktige

Per Eriksson (S) höll med:
– Beslutar vi om en budget eller en budgetram för förvaltningarna? Får man göra så här? Ja. Är det bra? Nej. Det är i alla fall inte bra om man vill tala om för kommuninvånarna vad man vill göra. Nu rundar ni hela kommunfullmäktige och lägger allt ansvar på nämnderna. Nu vet vi inte vad den styrande majoriteten vill.

”Vad har vi nämnderna till?”

Caroline Dieker (M):
– Vi lägger inte pengar på hög, de går till investeringar. Och vad har vi nämnderna till? Om de inte ska fatta beslut så ka vi lägga ner dem.

Även Sverigedemokraternas budgetförslag innebar mindre besparingar en den antagna budgeten. Men partiet ville se minskade kostnader för kulturen, bland annat musikskolan och scenkonstavdelningen, samt minskade bidrag till de politiska partierna. Man ville också få en ekonomisk redovisning av kommunens kostnader och inkomster för invandringen

Några fler röster från budgetdebatten:

Johan Calais (S):
– Ni styrande partier har tidigare hävdat att kommunen dras med överkostnader på 46 miljoner kronor. Om ni tar bort dessa överkostnader så är ju budgeten fixad. Men jag frågar var dessa överkostnader finns och får inget svar.

Jonas Bygdén (SD):
– Jag är inte förtjust i nerdragningarna inom kulturen. Bedrövligt, men inte tillräckligt bedrövligt för att skjuta ut mig ur partiet.

Anna Gransten (MP):
– Askersunds kommun står inför några ekonomiskt svåra år. Men att skära ner som de styrande minoritetspartierna vill är oansvarigt. Det här går för snabbt, det blir fort och fel.

S, C, V och MP försökte också få med fyra tilläggsyrkanden till den antagna budgeten. Samtliga röstades ner av M, L, KD, SD och LPO (Landsbygdspartiet oberoende).

Weine Ahlstrand
Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-11-26 11:15
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.