12 August 2020
Tipsa: 070-557 67 92

Flytt i ett läsår underlättar planering

Beslutet taget i Askersund berör alla elever som går på skolan i Snavlunda under kommande läsår. Foto: PrivatBeslutet taget i Askersund berör alla elever som går på skolan i Snavlunda under kommande läsår. Foto: Privat

- Det är naturligtvis inte bra, säger Mårten Eriksson, teknisk chef i Askersund kommun om att alla elever på Snavlunda skola kommande läsår flyttas till Rönneshytta skola, på grund av bristfällig luftkvalitet.

Skolan i Snavlunda är byggd 2011, hur ser ni på att behöva flytta/evakuera elever redan för ett helt läsår?

- Det är naturligtvis inte bra, men i detta läge måste vi säkerställa att inomhusluftkvaliteten är tillfredställande för de personer som skall vistas där. En akut åtgärd att placera ut luftrenare har genomförts vilket löser problemet på kort sikt. På längre sikt måste åtgärder göras så att luftrenare inte längre behövs i lokalerna, svarar Mårten Eriksson, teknisk chef.

Inget med besparingsförslag att göra

Har ni någon kostnad på vad det går på att åtgärda problemet?

- Vi håller på att utreda och undersöka grundorsakerna till bristerna i luftkvaliteten så att vi kan fastställa rätt åtgärder.

Mårten Eriksson: Foto: Alf Anneborg.

- Det sker genom egna undersökningar, dialog med personal som jobbar i bygganden och med byggentreprenören. Det är för tidigt att kunna säga vilka åtgärder som är nödvändiga och vad det i så fall kommer att kosta.

De som möjligen är konspiratoriskt lagda tycker att denna flytt kom väldigt "lägligt" då det nyligen var på agendan att lägga ner skolan via ett besparingsförslag, vad vill ni säga till dem?

- Problemet med byggnaden är en ska för sig och skall inte blandas ihop med frågan om framtida skolorganisation, avslutar Mårten Eriksson.

Ett år bestämt för att underlätta planering

Även Anneli Döragrip, barn och utbildningschef, svarar på några frågor.

Är det helt bestämt att flytten gäller ett helt läsår?

- Utifrån osäkerhet kring vilka åtgärder som krävs och därmed svårigheter att säga hur lång tid renoveringen beräknas ta, har beslut fattats att evakueringen gäller nästkommande läsår. För att kunna planera för elevernas skolgång vad gäller bland annat lokaltillgång, lärare och skjutsar underlättar det med planering för ett läsår.  

Vilka tog beslutet?

- Skolchefen i samråd med projektledare och tekniska förvaltningen.

Får alla elever då istället åka skolbuss till Rönneshytta? 

- Ja, avslutar Anneli Döragrip.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-03-26 14:39
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.