Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
19 October 2021
Tipsa: 073-629 83 19

Skolstart mitt i ett byggprojekt

Nya Närlundaskolan, etapp 1. Väl inhägnad byggarbetsplats för skolbarnens säkerhet. Foto: Weine AhlstrandNya Närlundaskolan, etapp 1. Väl inhägnad byggarbetsplats för skolbarnens säkerhet. Foto: Weine Ahlstrand

Sommarlovet är över. Ett nytt läsår rullar igång. Vid Närlundaskolan pågår en omfattande till- och ombyggnation. Elever och lärare kommer till en skola som till vissa delar är en byggarbetsplats.

Totalt går cirka 320 barn på Närlundaskolan, från förskoleklass till och med mellanstadiet. Fritidsverksamhet ingår också.

Hur påverkas skolarbetet? Vad innebär det för barnen? Är det en trygg miljö att vistas i? Frågorna går till Johanna Thomas och Charlott Elfström, rektor respektive biträdande rektor vid Närlunda rektorsområde.

Trygg och säker miljö

– All byggnation pågår innanför höga staket. Elever och personal finns på andra sidan, så det är en trygg och säker miljö som barnen kommer till, betonar båda.

– Skolarbetet ska inte påverkas negativt av byggnationen, menar rektorerna Johanna Thomas och Charlott  Elfström. – Skolarbetet ska inte påverkas negativt av byggnationen, menar rektorerna Johanna Thomas och Charlott Elfström.

– Visst finns det en del problem som vi måste förhålla oss till. Men det lite negativa uppvägs av allt positivt som en ny skola innebär. Vi är med och bygger upp en helt ny skola, lokaler som ska fungera med dagens och även med framtida pedagogik, kanske i 40 år till, tillägger Johanna Thomas.

Mer positivt än negativt

Den positiva känslan uppväger med råge det besvärliga som pågår under en begränsad byggtid, menar rektorerna. Och de betonar att kvaliteten i skolarbetet inte ska påverkas negativt under byggnationen.

Även om verksamheten inte påverkas negativt i någon större grad, så innebär bygget ändå att en del förändringar och anpassningar. Bland annat blir det uteaktiviteter för eleverna under idrottslektionerna fram till 1 oktober då Närlundahallen åter blir tillgänglig efter renovering.

Mindre skolgård

Redan under stora delar av våren serverades skollunchen i en tillfällig matsal och den lösningen fortsätter även detta läsår. En del buller från grävskopor och andra maskiner lär det också bli. Liksom lite mindre skolgård.

– Det stämmer. Men när allt är klart blir det två olika och åldersanpassade skolgårdar, som eleverna ska vara med och utforma, säger Charlott Elfström.

Parkeringar är ett ytterligare problem.

– Skolskjutsarna är lösta på ett tryggt sätt för eleverna. Däremot har föräldrar som lämnar och hämtar sina barn med bil påtalat att det är problem att hitta parkeringar i närheten av skolan, säger Johanna Thomas.

– För nya besökare och varutransporter är det också lite problematiskt att hitta hit just nu.

Det här ska byggas

Arbetet med att bygga till och om Närlundaskolan inleddes under våren. I etapp 1 byggs en helt ny skola intill Närlundahallen. Den blir i två plan och kommer till största delen att rymma årskurserna 4-6.

Så här är det tänkt att bli. Så här är det tänkt att bli.

Den nuvarande matsalen rivs och ersätts av en ny byggnad i två plan där det blir matsal i botten och administrativa lokaler ovanpå som har förbindelse med den nya skoldelen. Ett nytt skolkök byggs norr om gamla matsalen.

I projektet ingår även en viss renovering av Närlundahallen. Det arbetet ska vara klart till 1 november i år.

Etapp 1 beräknas kosta 160 miljoner kronor. Går allt planenligt ska hela den delen vara klar i maj 2022.

– Bygget rullar på väldigt bra. Mycket har hänt under sommaren. Så tidsplanen ser ut att hålla, säger Lars Johansson, kommunens projektledare för bygget.

I etapp 2 ska Närlundaskolans nuvarande huvudbyggnad byggas om och ut, ellr rivas  för ett nytt hus. I etapp 2 ska Närlundaskolans nuvarande huvudbyggnad byggas om och ut, ellr rivas för ett nytt hus.

Etapp 2 startar hösten 2022. Här ska Närlundaskolans nuvarande huvudbyggnad antingen byggas om helt och hållet eller rivas till förmån för ett helt nytt hus. Definitivt beslut är ännu inte taget. På övriga delar av skolan, Nylunda och Sålunda, görs renoveringar i mindre omfattning.

– Eftersom vi bygger den nya delen helt färdig först så räknar vi med att slippa tillfälliga evakueringslokaler under etapp 2, säger Lars Johansson.

Åter till rektorerna:

– Vi har genom hela projektet haft en bra dialog med Lars Johansson och byggarna på NCC. De är lyhörda för våra synpunkter och att skolverksamheten ska fungera.

Hela Närlunda byggprojekt beräknas vara klart under slutet av 2023.

Närlundaelevernas tillfälliga matsal. Närlundaelevernas tillfälliga matsal.
Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-08-17 21:41
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.