30 October 2020
Tipsa: 070-557 67 92

Skolfoto inte längre någon självklarhet

Många som går och har gått i skolan har nog uppskattat det här med att titta på klasskamrater och andra på skolan i skolkatalogen. Men sedan personuppgiftslagen GDPR infördes 2018 har traditionen upphört i många kommuner, bland annat Askersund.

– Vår tolkning av den gör att vi inte kan ge ut någon skolkatalog, ordna skolfoto. Men även andra överväganden låg med när vi beslutade att inte längre ordna skolfoto på kommunens skolor, säger Annelie Döragrip, skolchef.

Flera läsare från Askersunds kommun har hört av sig till Sydnärkenytt med frågor kring det här med skolkataloger. Man undrar varför det inte längre finns möjlighet för skolfoto, en del andra kommuner har det ju.

Blev en tolkning

– Vår tolkning av GDPR blev att det skulle bli svårt med just själva skolkatalogen när GDPR skulle börja gälla. Lagen är tydlig, särskilt när det gäller barns identiteter och personuppgifter, som det ju handlar om i en skolkatalog. Sedan är jag medveten om att andra kommuner gjort andra bedömningar.

Döragrip fortsätter.

– Det var också så att fotograferandet tenderade att inkräkta allt mer på undervisningstiden.

Ytterligare en sak som spelade in var det här med grupptryck, press på föräldrar att köpa katalogen

Grupptryck och press

– Firmorna som gjorde det här skickade ju hem foton och katalogen. Sedan uppstod en press elever emellan att korten, katalogen skulle köpas. En rätt hög kostnad för en del familjer. Som vi ser det en jämlikhetsfråga. Det spelade också in i beslutet.

Däremot var det inte frågan om någon besparing att tala om för kommunen. Firmorna som tog bilderna, gjorde katalogerna, administrerade ju själva och tog betalt för bilderna.

– Det fanns lite olika avtal på de olika skolorna. De skötte det på egen hand. Men det var inget som kostade för kommunen, mer än tid och utrymme

På Sveriges kommuner och regioners hemsida kan man läsa att det går att ha en skolkatalog. Men kommunen måste då enligt en speciell mall, skriva ett avtal med varje elevs vårdnadshavare. Om inte bilderna, eller katalogen överhuvudtaget används i skolans verksamhet anses skolfotograferingen vara ett avtal mellan fotofirman och elevernas vårdnadshavare. Det blir så att säga skolfotografen som blir personuppgiftsansvarig. Det går enligt SKR att låta en fotofirma låna skolans lokaler för att fotografera utan skolans inblandning. Då kringgår man GDPR. Skolan får även lämna ut klasslistor, då dessa anses som offentlig handling.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-10-08 16:41
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.