27 Maj 2020
Tipsa: 070-557 67 92

Närlundaskolan ska byggas ut nästa vår

Framsidan av nya Närlundaskolan som byggs ut.. Skiss PE Teknik & ArkitekturFramsidan av nya Närlundaskolan som byggs ut.. Skiss PE Teknik & Arkitektur

Våren 2021 beräknas arbetet med att bygga till och om Närlundaskolan inledas. En helt ny skolbyggad ska uppföras intill Närlundahallen.

De senaste veckorna har personalen på skolan fått ta del av ritningar och planer och inom kort kommer processen med att upphandla bygget inledas, meddelar kommunen i ett pressutskick:

En hel del har förändrats jämfört med den förstudie som tidigare presenterats. I det nuvarande förslaget kommer en helt ny skolbyggnad att byggas intill Närlundahallen.

– Den blir i två plan och kommer till största delen rymma klassrum för årskurserna 4-6. Den befintliga matsalen kommer att rivas och istället byggs en byggnad i två plan där med matsal på undervåningen och administrativa lokaler ovanpå, som har förbindelse med den nya skoldelen. Nytt skolkök kommer att byggas till norr om den nuvarande matsalen, säger Lars Johansson, kommunens projektledare för bygget.

Dessa nybyggen ingår i den första etappen, som enligt planen ska vara klar i maj 2022.

Slipper evakueringskostnader

Närlundaskolans nuvarande huvudbyggnad kommer att byggas om, men det sker i en andra etapp med byggstart hösten 2022, något som gör att man räknar med att slippa tillfälliga evakueringslokaler under byggtiden.

– Eftersom vi bygger den helt nya delen först kommer den stå färdig när ombyggnationen av den befintliga skoldelen inleds och eleverna kan gå där under den byggtiden. Vi räknar med att spara cirka 15 miljoner kronor i evakueringskostnader på det här sättet, säger Lars Johansson. Den enda tillfälliga lokal som väntas behövas är en matsal under arbetet med att bygga nytt i den första etappen.

De nyare delarna av den befintliga skolan, Nylunda och Sålunda, kommer endast byggas om i mindre omfattning, med bland annat större entréer och byte av vissa installationer.

Hallrenovering och ny planeras

I projektet ingår även viss renovering av Närlundahallen. Hela byggprojektet runt Närlundaskolan väntas vara klart under år 2023.

Detaljplanen för Närlundaskolan väntas beslutas på kommunfullmäktige den 15 juni. I den detaljplanen ingår även bland annat en ny idrottshall som ska komplettera Närlundahallen. För den hallen finns dock inget satt startdatum än och den är inte heller budgeterad.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-05-07 16:59
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.