25 Maj 2020
Tipsa: 070-557 67 92

Regionen missar Sjöängens möjligheter

Sjöängen, ett center för kultur i södra regionen? Foto: Weine AhlstrandSjöängen, ett center för kultur i södra regionen? Foto: Weine Ahlstrand

Askersunds kommun riktar kritik mot Region Örebro läns förslag till ny regional kulturplan för åren 2020-2023. För mycket fokus på mitten och norr och för lite på södra länet, menar kommunen i ett remissvar.

Till svaret bifogas en karta som tydligt visar att fokus ligger på mitten och norra länet vad gäller merparten av den regionalt finansierade kulturen. 

Ljusblå, mörkblå och grön beskriver verksamheter eller arrangemang som i någon form stöttas ekonomiskt av Region Örebro län. Här menas exempelvis Opera på Skäret, Stadra Teater,  ”Live at Heart”, Länsmusiken, Länsteatern olika museer, med mera. Rött: Sjöängen, en ”bubblare” utan stöd.

”Vi flaggar återigen för att vårt kulturhus Sjöängen både vill och kan vara en regional arena för professionell scenkonst och för det egna skapandet. Kanske som ett center för södra regionen?”, menar kommunen och anger Sjöängen som en ”bubblare” med möjlighet att stärka och förbättra den regionala kulturella infrastrukturen.

"Sjöängen sticker ut - regionen måste våga lyfta sådana satsningar"

– Vi har ett bra samarbete med regionen, exempelvis inom dans. Men det går att göra så mycket mer, menar Daniel Eriksson, scenkonstchef på Sjöängen. 
– Sjöängen är en kultursatsning som sticker ut i länet. Och regionen måste våga vara med och lyfta sådana enstaka satsningar. Det drar med sig mycket annat positivt för hela regionen.

Kulturplanen är en del av kultursamverkansmodellen, där staten överlåtit till regioner och landsting att fördela statliga verksamhetsbidrag i den egna regionen. Syftet är att öka det regionala och lokala inflytandet.

Några av kulturplanens utvecklingsmål är:

En mer jämlikt fördelad kultur.
Överbryggande av kulturella och strukturella hinder för solidariskt fördelad kultur.
Förbättrad folkhälsa genom kultur.
Ett ekonomiskt hållbart kulturliv i länet.

”Fokus på solidariskt fördelad kultur och kultur och hälsa gillar vi. Generellt saknar vi dock de två inriktningarna i målformuleringarna”, skriver kommunen i sitt svar.

”Målformuleringarna kan upplevas mer som beskrivningar av befintlig verksamhet än som något nytt att uppnå. Vi förespråkar mål som innehåller en förflyttning – en utveckling.”

Saknas en regional analys

Vidare saknar Askersunds kommun en regional analys över hur fördelningen av kulturen ur ett jämlikhetsperspektiv i dagsläget ser ut, hur många människor som är ”utomstående” i kulturutbudet i förhållande till boendeplats, socioekonomisk bakgrund, utbildning mm. ”Utan en sådan analys blir det svårt att rikta ambitionerna om en mer solidarisk fördelad kultur åt rätt håll”, menar man.

I förslaget till ny kulturplan sägs att det saknas arenor och fungerande kulturell infrastruktur. Någonting som ifrågasätts i remissvaret från Askersund där man räknar upp olika arenor. Inte minst den egna Sjöängen.

”Sjöängen är perfekt för möten mellan människor, för scenkonst och bild- och formkonst. Vi föreslår att det blir ett konkret mål i planen – och då inte att utreda utan att under planperioden faktiskt etablera Sjöängen som en regional arena. Askersunds kommun står redo och vi både kan och vill ta steget. Vill ni?” 

Remissvaret har skrivits fram av Daniel Eriksson tillsammans med en arbetsgrupp bestående av kultur- och fritidschef Rasmus Torngard och enhetschef för Kultur och aktivitet Annika Restadh. Ett svar som gillades och bifölls av hela kommunstyrelsen den 7 maj.

Synpunkter ska beaktas

Regionen Örebro län framhåller att samtliga inkomna synpunkter kommer att beaktas, och ett nytt förslag skapas för fortsatta politiska beslut. 

Definitiva beslut om en ny kulturplan kommer att tas i regionala kulturnämnden, regionstyrelsen och regionfullmäktige under hösten 2019. Den nya kulturplanen börjar gälla 1 januari 2020.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-05-08 19:22
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.