03 Juni 2020
Tipsa: 070-557 67 92

Protestbrev till kommunen från fritids

Flera fritidshem i Askersund har gått ihop och protesterar med en skrivelse till kommunen gällande de nedskärningar som väntas. "Vi känner oss redan otillräckliga, hur ska det bli vid ytterligare nedskärningar", frågar de sig, bland annat.

Under måndagen röstades det om budgeten för 2020 i Kommunfullmäktige. Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraternas budgetförslag var det som röstades igenom av de tre alternativ som fanns.

Stora nedskärningar att vänta

Den antagna budgeten innebär stora förändringar ute i verksamheterna. Bland annat för de som jobbar inom skola och barnomsorg, där det aviserats att 26 tjänster kan komma att försvinna.

Något personalen på fritidshem protesterar mot. 

En skrivelse under tisdagen adresseras "Till våra folkvalda Askersund"

"Även fritidshemmet har en läroplan att följa. Det är redan i dagsläget oerhört svårt att uppnå våra mål, med tanke på storleken på barngrupper i förhållande till antal pedagoger. En elev är inte sällan ”på jobbet” tio timmar om dagen. 

"Upplever oss redan otillräckliga"

Vad är det för arbetsmiljö vi erbjuder dem?

Vad vi riskerar att åstadkomma idag, är en hel mängd oroliga barn som inte blir sedda och uppmärksammade. Personalen i fritids och skola känner redan en stress och oro över att man inte ser varje barn.

Vi försöker så gott vi kan, men upplever oss ständigt som otillräckliga. Vid en nedskärning förstår vi att detta inte kan bli bättre. Det är dessa barn som ska ta över vårt samhälle och axla framtiden. Då måste de vara starka som individer.

Vad är det för slags vuxna vi bygger med detta?

Nästa fråga man ställer sig är hur politiker ens kan överväga att lägga ett besparingsförslag som innebär ännu fler nedskärningar på barnens bekostnad?

"Alla kommer att drabbas"

Inte nog med att man redan beslutat att både fritids och barnomsorg på obekväm arbetstid ska minskas rejält i sina öppettider; ett antal tjänster inom kommunen ska också försvinna, och vi förstår att både fritids- och resurspersoner kommer att drabbas av det.

För alla drabbas! Inte ”bara” de vars tjänster försvinner, utan även de som blir kvar då deras arbetsbörda blir tyngre.

I slutändan är det givetvis barnen som får ta den hårdaste smällen, då man riskerar att få sjukskriven personal (stress gör en sjuk), samt vårdnadshavare som tvingas lämna sina barn i ett allt hårdare klimat, och kanske även måste strida med sin arbetsgivare om förkortad arbetstid.

Behövs fler, inte färre

Vi hänvisar till LGR11. Kapitel 1, 2 resp. 4 är de kapitel som berör fritidshemmet mest. Där kan man läsa om vårt uppdrag, vilket vi är stolta över men som redan idag emellanåt upplevs som orimligt svårt att genomföra utifrån de förutsättningar vi har.

Hur förväntas vi klara av det över huvudtaget om nedskärningar görs i personalstyrkan? Vi skulle hellre behöva FLER fritidspedagoger och resurspersoner, för att kunna möta varje elev i dess behov.

Så har vi känt länge: att vi inte räcker till för barnen. Vi upplever ibland att vi inte ens kan garantera deras säkerhet. Om nedskärningar sker nu, på låg- och mellanstadienivå, så följer problemen med till Sjöängen och till gymnasiet.

Inga problem försvinner eller minskar, på det här sättet. Vi vill ha en skola och ett fritidshem där varje barn blir sett. Varje dag. Där varje barn får må bra och ges möjlighet att utvecklas, och där vårdnadshavare känner sig trygga med att lämna sina barn. Varje dag"

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-11-27 14:33
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.