10 August 2020
Tipsa: 070-557 67 92

Kanske sista skolavslutningen i Snavlunda

Oviss framtid för Snavlunda skola. Kommunen utreder skolorganisationen i hela kommunen.Oviss framtid för Snavlunda skola. Kommunen utreder skolorganisationen i hela kommunen.

I dag är det skolavsalutning på många skolor i Sydnärke. Föräldrarna och barnen på Snavlunda skola befarar att det är sista gången elever slutar skolan. Nästa läsår kommer barnen gå i Rönneshytta skola. Några helt klara besked om skolans framtid vill inte politikerna ge.

Någon skolavslutning i traditionell mening, med sjungande barn, blommor, föräldrar och anhöriga blir det inte någonstans. Förbudet mot folksamlingar på mer än 50 personer har gjort att skolorna har något slags avslutning med barnen i klassrummen.

För barn och föräldrar i Snavlunda skola är framtiden just nu oviss. Under det sista året har beskeden om skolan avlöst varandra. Många tror att att dagens skolavslutning kan bli den sista.

– Vi är väl rätt pessimistiska, säger Lina Tingö, en av de föräldrar som drivit motståndet mot att lägga ner skolan.

Förslag om nedläggning

Under vintras föreslog barn- och utbildningsförvaltningen att skolan i Snavlunda skulle läggas ner. Flera skäl anges, men kommunen måste spara. Antalet skolenheter blir då ett problem. Snavlunda skola är den minsta i kommunen. I ett svar på en skrivelse föräldrarna skickat till skolledningen svarar skolchefen i Askersund, Anneli Döragrip att den B-form, alltså klasser med blandade åldrar, som bedrivs på Snavlunda skola är ett hinder för likvärdig undervisning för barnen. Hon är också öppen med att hon anser att det finns för många skolenheter i kommunen.

Efter stora protestester kom dock kommunen i våras med beskedet att skolan blir kvar. Men bara några veckor senare kommer ett nytt besked, att alla elever på skolan måste evakueras under kommande läsår, det finns nämligen stora mögel- och fuktproblem i skolan, som stod färdig så sent som 2011 Det har hänt saker med bottenplattan på skolan som gör att luften blir ohälsosam. Eleverna ska hela läsåret 20/21 bussas till skolan i Rönneshytta. Lärarna på Snavlunda skola har fått jobb i andra delar av skolorganisationen.

Kommer förändringar

Hur verksamheten på skolan, och i resten av kommunen, kommer se ut är inte klart. Att det blir förändringar är dock helt klart. Föräldrarna tror inte att barnen kommer komma tillbaka till Snavlunda.

– Det kom en ny läroplan 2011. Den ställer nya krav på vad som ska finnas på en skola, vilken hjälp elever ska ha tillgång till, vilka resurser som ska finnas. Vi kan konstatera att det ibland är svårt i små skolor med få elever att följa gällande läroplan. Vi kan bli tvungna att genomföra förändringar. Vi har många små skolor. Resurserna, som i dagsläget är krympande, måste smetas ut på fler enheter. Det är inte säkert att det behöver vara dåligt, men det måste vi politiskt ta ställning till. Det är inga lätta avväganden, säger Caroline Dieker, (M) kommunstyrelsens ordförande i Askersund.

När kommunen backade från förslaget att lägga ner skolan och kom med en ny lösning innebar den B-form även på skolorna även i Hammar, Rönneshytta och Åmmeberg, något lärarfacken vände sig mot.

– Många lärare vill inte jobba i B-form, andra tycker om det, säger Dieker.

Skolförvaltningens förslag när det blev klart att förvaltningen måste spara var att helt enkelt lägga ner Snavlunda skola. Men där blev det bakläxa från politikerna.

Vill inte lägga ner

– Just nu är inte nedläggning av Snavlunda skola något vi vill från politiskt håll. När förslaget om nedläggning kom insåg vi att vi liksom inte riktigt löser problemen på det sättet. Vi skulle spara pengar, men utan att lösa några problem långsiktigt. Vi vill göra ett omtag på skolorganisationen i hela kommunen, utreda hur våra resurser ska användas för att det ska bli så bra som möjligt, säger Johanna Martin, (M) barn. och utbildningsnämndens ordförande.

Vad likvärdig utbildning innebär menar hon är lite öppet för tolkning.

– Vi ser det väl som så att alla barns utbildning inte behöver vara likadan, på alla skolor. Men alla ska ha samma tillgång till den utbildning, stöd, den hjälp de kan komma att behöva.

Beslut i augusti

Det pågår en utredning av hur skolverksamheten i kommunen ska organiseras. Förslagen i den utredningen ska politikerna i skolnämnden ta beslut om i augusti.

– Då kan vi ge besked om vad som händer. Det kommer bli förändringar, men vi skulle absolut vilja ha kvar skolan i Snavlunda, det är en jättefin skola och den undervisning som drivits där har varit utmärkt. Men jag vill inte föregå något, säger Caroline Dieker.

– Ett scenario skulle kunna vara att vi bara har mellanstadium på någon eller några skolor i kommunen, medan det finns lågstadieskolor på fler enheter. Hur som helst kommer i alla fall förskolan i Snavlunda att finnas kvar, säger Caroline Dieker.

Några riktigt klara besked är med andra ord svårt att få från politikerna. Att skolförvaltningen vill få bort skolan råder nog ingen tvekan om.

– Där är vi inte helt eniga just nu. Men som sagt, var vi landar får vi se i augusti, säger Johanna Martin.


Lina Tingö Lina Tingö
Avgörande för bygden

Lina Tingö, som i dagsläget har sin son Sven på förskolan säger så här:

– Det känns ju lite oklart om det är politikerna eller tjänstemännen som styr i kommunen.

Hon menar att skolan är avgörande för bygden.

– Vi ser en framtid här, där Sven utvecklas och går på skolan i sin hembygd. Det är en ödesfråga för hela bygden. När kommuner lägger ner skolor bromsas utvecklingen, färre barnfamiljer flyttar in och medelåldern ökar, avfolkningen inleds. Att ta bort skolan är ett dödsdom för en levande by.

Lina menar också att effekterna av att rycka upp barnen från sin skola, placera dem på en annan skola, med A-form, en årskurs per klass, för att sedan rycka upp dem igen, till nästa läsår, inte heller är optimalt.

– Många föräldrar väljer nog att låna sina barn gå färdigt i Rönneshytta. Då blir det nog också ett slag mot skolan här.

Flera föräldrar diskuterar nu möjligheten att starta friskola.

Artikeln har uppdaterats 11.04 10 maj 2020
Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-06-10 10:36
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.