28 Maj 2020
Tipsa: 070-557 67 92

Ordförande om besparingar

Johanna Martin, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, har svarat Lärarnas Riksförbund Askersund på en skrivelse skickad 25 oktober,  "Besparingar inom BOU skapar stor oro"

Barn-och utbildningsnämnden har ett besparingskrav inför 2020 på 4,7 mkr. 2019 fick BoU 2 mkr extra för att öppna en ny förskoleavdelning. De pengarna var endast för 2019 men har använts i verksamheten på så sätt att bortfallet upplevs som en ytterligare besparing. Eftersom det ursprungliga sparkravet kommer att innebära att vissa tjänster inte kan återbesättas blir resultatet nedskärningar i verksamheten.

Detta i sin tur betyder att vi inte kan söka vissa stadsbidrag vilket ytterligare minskar vår budget med ca 6 mkr. Nu har vi plötsligt drygt 12 mkr mindre i budget fast vårt sparbeting bara var 4,7 mkr.

Alla verksamheter i kommunen får sparbeting av tre skäl. Det första är ett minskat skatteunderlag. Det andra är för att kommunen behöver finansiera investeringar. Det tredje skälet är att om alla nämnder kan spara 1,5 % av sina kostnader finns det medel att omfördela mellan nämnder vid behov.

BoU har aviserat till kommunstyrelsen att vi inte kommer att kunna nå det målet. Sparbetinget för alla nämnder sträcker sig även till 2021. Vi ser stora utmaningar i att klara detta med organisationen som den ser ut idag och jobbar med att hitta lösningar som inte resulterar i minskad kvalité för vare sig elever eller personal. Vi förstår att det finns en stor oro bland medarbetare men vill betona att inga beslut angående organisationen har fattats.

Intressant information; I september slutfördes en extern granskning av kostnaderna för kommunens skolverksamhet. Den visar att av 290 kommuner finns endast 36st som har högre kostnad per elev 2018. För förskolan fanns samma år endast 20 kommuner med högre kostnader per barn.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-11-28 12:06
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.