Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
22 April 2021
Tipsa: 070-557 67 92

Överklagar beslut om avslag för kamerabevakning

​Den 5 februari beslutade Integritetsmyndigheten att avslå Askersund kommuns förslag om kamerabevakning vid Sjöängen. Askersund kommun väljer nu att överklaga det beslutet.

​Frågan är varför Askersund fick ett avslag?

- Kortfattat kan sägas att Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) bedömer att integritetsintresset på Sjöängen väger tyngre än bevakningsintresset. Detta bland annat mot bakgrund av att en del av Sjöängen är skola, men även att det är en plats där många människor rör sig för rekreation och nöjen.

Oense om Sjöängen är en brottsutsatt plats

- När det gäller bevakningsintresset menar IMY att de incidenter som inträffat på Sjöängen inte är tillräckligt för att anses vara en brottsutsatt plats enligt kamerabevakningslagen, skriver kommundirektör Marie Hillman.

Askersund kommun skriver bland annat i sin överklagan.

“Med beaktande av de händelser och incidenter som inträffat på Sjöängen ska platsen enligt kommunens uppfattning anses vara en brottsutsatt plats enligt kamerabevakningslagen”

“Kameraövervakning är nödvändig”

“I detta fall har kommunen gjort upprepade försök med flertalet olika insatser i syfte att stävja brottsligheten och att förbättra ordningen på området, utan att uppnå önskat resultat. Kommunens inställning är därför att kameraövervakningen är nödvändig som en del i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Askersund kommun avslutar skrivelsen med orden.

“Kommunen vill vara tydlig med att foajén och området runt Sjöängen under en längre tid varit en problemfylld plats vilket bland annat lett till att såväl besökare, personal och elever upplevt och påtalat problem under vistelser där. Kommunens bedömning vid en samlad intresseavvägning är därför att bevakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset för de enskilda”

Ingen kamera sedan tidigare

Askersunds kommun vill att kameror ska finnas dels i den del av Sjöängen som räknas som kulturhus, med bibliotek, café, foajé och hall, och även i själva skolan och dessutom mot området utanför.

Men det blev alltså avslag på all kameraövervakning.

Nu när Askersund kommun väljer att överklaga så kommer överklagan att skickas vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-02-25 11:53
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.