Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
25 January 2022
Tipsa: 073-629 83 19

Diekers löfte – bygget av
ny Närlundahall under 2022

En ny idrottshall i Askersund var ett av moderaternas vallöften.
– Nu måste vi ju infria vallöftet. Hallen behövs, det är trångt i den befintliga Närlundahallen, som nu öppnat efter reparationer, säger Caroline Dieker (M) kommunstyrelsens ordförande i Askersund.

Pengarna för bygget av en ny idrottshall, intill den gamla Närlundahallen är redan avsatta i budgeten. Men något formellt beslut har inte tagits. Nu har dock kommunstyrelsen uppdragit åt projektledaren för ombyggnaderna och reparationerna vid Närlundaskolan att förhandla med entreprenören, NCC, om att utöka entreprenaden att omfatta även en ny idrottshall. Den ska byggas invid den befintliga.

– Vi bygger ju redan på platsen, Närlundaskolan och då är det rimligt att inkludera arbetet med en ny idrottshall. Dels så har föreningarna i Askersunds länge ansett att det finns för få tider, att det är för trångt i den nuvarande hallen. Men det är också så att skolans verksamhet utökas. Då kommer det behövas fler halltider. Det är så att man i redan i dag inte kan hålla idrottslektioner i helklass, säger Caroline Dieker. 

Det är ju fler elever som ska gå på Närlundaskolan. Alla elever från årskurs 4 till sex ska ju flyttas från  skolorna i Hammar och Åmmeberg till Närlunda. Flytten sker till läsårsstarten för höstterminen 2022.

Ingen ny upphandling

– Det är inte frågan om en ny upphandling utan en utvidgning av en pågående entreprenad. Vi hoppas att man  får plats i den budgetram vi fastställt för en ny hall. I En bra värld går vi igång och bygger hallen redan nästa år,  och blir klara under året. Det känns bra, roligt, ett vallöfte om sagt, säger Caroline Dieker.

På kommunstyrelsen i tisdags fattade kommunen beslut om både kommunal borgen för både olika bolag och kommunalförbund. Man fattade också beslut om utökade lån.

– Nu fattade vi beslut om lån på 170 miljoner. Men vi kommer inom några år behöva låna upp emot 600 miljoner. Det är mycket pengar, men helt nödvändigt. Vi har inget val. Vi behöver göra flera stora investeringar. Det finns en underhållsskuld, uppskjutna investeringar sedan länge. Närlundaskolan är bara en del av det. Vi har också beslutat om byggstart på skolan i Hammar. Den skolan är också i akut behov av underhåll, renovering. Det ska bland annat bli ett helt nytt kök. Vi kommer också slå ihop skolan med förskolan, som i dag ligger i den så kallade Lundagården, i en annan del av samhället. Det finns stora vinster med att ha allt samlat i ändamålsenliga lokaler. Bland annat behöver vi bara ett kök, avslutar Caroline Dieker.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-11-03 13:21
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.