25 Maj 2020
Tipsa: 070-557 67 92

Ny gång- och cykelväg vid vårdcentralen

Lila: Gatan med utryckningsfordon, bilar och oskyddade trafikanter. Rött: Befintliga gång- och cykelvägnät. Orange: Nya vägen. Lila: Gatan med utryckningsfordon, bilar och oskyddade trafikanter. Rött: Befintliga gång- och cykelvägnät. Orange: Nya vägen.

Bygget av nya vård- och omsorgsboendet vid Askersunds vårdcentral förändrar också trafikmiljön i området. Nu blandas utryckningsfordon, bilar, cyklister och gångare på den gata som går framför vårdcentralens entré.

I och med att det blir mer verksamhet i området så ökar trafiken så mycket att en säkerhetsmässig smärtgräns anses vara nådd.

Därför ska en ny gång- och cykelväg byggas som binder ihop befintliga gång- och cykelvägnät och skapar en säker passage till och förbi området.

Länsgårdens fastighet, som bygger det nya boendet, har tagit på sig att även bygga den nya vägen. Men eftersom den dras på kommunens mark så är det kommunen som får stå för kostnaderna.

Vid sammanträdet den 7 maj beslutade kommunstyrelsen enhälligt att anslå 600 000 kronor till vägprojektet i 2019 års investeringsbudget genom att överföra pengar från två andra projekt. Dessa handlar om "Takbyte i samband med solel" (400 000) och "Tillgänglighet" (200 000). Det tänkta takbygget behövde inte göras vid en noggrannare kontroll. Och överföringen av medel från "Tillgänglighet" motiveras med att väginvesteringen förbättrar just tillgängligheten vid vårdcentralsområdet.(WA)

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-05-09 14:44
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.