Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
26 March 2023
Tipsa: 073-629 83 19

Här planeras för en ny kommunal badplats

Nytt bad vid Åmmelångens strand. Foto: Weine AhlstrandNytt bad vid Åmmelångens strand. Foto: Weine Ahlstrand

– Det är en populär sommarort och här finns sjöar. Klart att det ska finnas en badplats i Åmmeberg. Det var en samlad åsikt när det ordnades medborgardialog i ämnet.

Det finns långt gångna planer för en ny kommunal badplats vid Åmmelångens västra strand. För att informera om planerna och för att samla in synpunkter arrangerade kommunen en så kallad medborgardialog vid platsen. Trots lite höstruskigt väder slöt cirka 30 Åmmebergsbor upp denna tisdagskväll.

– Vi har skjutit fram den här träffen på grund av coronapandemin. Trevligt att så många ändå kunde komma. Syftet med dialogmötet är att få in era tankar och idéer. Jag har med mig papper och penna, inledde Daniel Eriksson som ansvarar för evenemang, kultur och fritid vid Askersunds kommun.

Trettio personer och en vovve kom till medborgardialogen i Åmmeberg. Trettio personer och en vovve kom till medborgardialogen i Åmmeberg.
”Pengarna har vi”

Den nya badplatsen är tänkt att ligga söder om Näset i Alsnäs. Här ska anläggas en sandstrand, brygga och parkering. Det ska också uppföras omklädningshytt och någon form av toa. I planeringen ingår också en gång- och cykelväg väster om Askersundsvägen.

– Pengarna har vi. Kostnaden är beräknad till två miljoner kronor och de finns avsatta i budgeten för 2022, förklarade Daniel Eriksson.  

Positivt - men oro för trafiken

Alla närvarande under dialogmötet verkade positiva till platsen och att det äntligen kan bli en ny badplats på orten. Synpunkterna och frågorna handlade om saker runt omkring, kanske allra mest om trafiksituationen.

– Det är en hårt trafikerad väg och många kör fortare än 50-gränsen. Det behövs någon form av hinder som tar ner farten, menade flera.

– Och ett övergångsställe. Och kanske borde hastigheten sänkas till 30 kilometer.

Markägaren Gustaf Söderfeldt vill bidra till att Åmmeberg får en badplats, trots att han själv anser sig vara en badkruka. Markägaren Gustaf Söderfeldt vill bidra till att Åmmeberg får en badplats, trots att han själv anser sig vara en badkruka.

Den exakta placeringen av bilparkeringen diskuterades också för att undvika att den blir en ställplats för husbilar eller allmän samlingsplats för motorburna.

50 meter lång brygga

Något hopptorn blir det inte vid badet eftersom sjön är grund. Det blir även dykförbud från bryggan trots att den ska sträcka sig 50 meter ut i vattnet.

– Kanske kan det bli en flotte ännu längre ut, framhöll någon.

– Så vore det bra med en gunga eller annan lekutrustning på land för de små.

Ja, många positiva förslag på förbättringar kom in. Daniel Eriksson antecknade flitigt och förklarade att det även är möjligt att komma in med synpunkter längre fram.

En av deltagarna under dialogmötet var Gustaf Söderfeldt som äger marken där badplatsen ska anläggas. Det är en mark som tidigare ägts av hans föräldrar och morföräldrar.

– Jag är själv en riktig badkruka men mina barn badar ofta här. En ort som Åmmeberg ska självklart ha en badplats och det är kul om jag kan bidra till det, menade han.

Inget bad sedan 2018

Sommaren 2018 stängdes Åmmebergs badplats vid Vättern på grund av höga halter av ämnena bly, arsenik och kadmium. De farliga ämnena härrör till gammal gruvdrift. Tidigare i år fanns planer på en ny badplats på Kolarängen vid Åmmelången men där nåddes ingen överenskommelse med markägaren.

Efter det beslutade kultur- och tekniknämnden om att anlägga en ny badplats i Åmmeberg på fastigheten Alsnäs. Detta under förutsättning att nödvändiga beslut och tillstånd fås, samt att uppgörelser med fastighetsägare kommer till stånd. 

Nämnden gav också förvaltningen i uppdrag att ha dialog med invånare i Åmmeberg som bor nära nya badplatsen. Om det då framkommer starka argument mot att anlägga badplats kan beslutet omprövas.

Klart till midsommar

Kommunen är överens med de två berörda fastighetsägarna och dialogmötet gav inte heller några argument emot. Det som saknas är några tillstånd från Länsstyrelsen och att ta nya prover på vattenkvaliteten.

Går allt i lås ska nya badplatsen kunna tas i bruk innan midsommar 2022.

Illustration från Askersunds kommun. Men något hopptorn blir det inte Illustration från Askersunds kommun. Men något hopptorn blir det inte
Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-10-06 18:20
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla