Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
26 March 2023
Tipsa: 073-629 83 19

Ny badplats i Åmmeberg klar nästa år

Efter många turer om en badplats i Åmmeberg står det nu klart att Askersunds kommun kommer bygga en ny badplats vid Åmmelången som ska vara klar till sommaren 2023. Även gång/cykelväg som underlättar att ta sig dit ska byggas.

Detta fastslås via ett pressutskick från Askersunds kommun.

Efter att kompletterande provtagning gjorts vid den föreslagna nya badplatsen i Åmmeberg vid Åmmelången går nu Askersunds kommun vidare med planerna. En ny badplats vid Alsnäs beräknas kunna stå klar inför badsäsongen 2023. Den kompletterande provtagningen genomfördes av företaget Structor i somras. Utifrån den har Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset Örebro gjort en miljömedicinsk bedömning som visar att platsen kan användas som badplats under förutsättning att nytt sandmaterial tillförs vid vattenlinjen och att övrig badplats är gräsbeväxt. 

– Äntligen har vi fått klartecken från Arbets- och miljömedicin på USÖ att vi kan anlägga en badplats i Åmmeberg. Det har tagit lång tid att få godkännandet, då vi har velat vara helt säkra på att det inte finns föroreningar i vatten eller på land som skulle kunna tvinga oss att stänga den. Med de åtgärder som miljömedicin föreslagit kommer vi att anlägga en säker badplats som jag hoppas åmmebergarna och många andra kommer att uppskatta, säger Staffan Korsgren (L), ordförande i kultur- och tekniknämnden. 

Den kompletterande provtagningen gjordes efter att en medborgardialog genomförts hösten 2021, där förslaget att placera badplatsen vid Alsnäs mottogs positivt av de som deltog. Dialogen med tillhörande utredning genomfördes av förvaltningen för kultur, evenemang och fritid. 

– Nu tar vi på kommunens tekniska förvaltning hand om anläggandet av nya badplatsen. Målsättningen är att den ska vara invigd och redo för badgäster till badsäsongen 2023, säger förvaltningschef Susanne Jarl. 

Utöver anläggningen av själva badplatsen ska även en ny gång- och cykelväg byggas, som ska underlätta att ta sig dit på ett säkert sätt utan att behöva använda bilvägen. (ABj)

Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-09-01 12:52
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla