Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
26 November 2022
Tipsa: 073-629 83 19

Nu rivs Thaipråmen i Askersund

Nu rivs thaipråmen av en byggfirma. Flytetyget har blivit lite av en följetong i Askersunds hamn. Foto: Henrik ÖstenssonNu rivs thaipråmen av en byggfirma. Flytetyget har blivit lite av en följetong i Askersunds hamn. Foto: Henrik Östensson

Den så kallade Thaipråmen, som under flera år legat i Askerunds hamn är nu otvetydigt på väg bort från hamnen. En byggfirma finns på plats och har demonterat flytetygets överbyggnad. Ryktet gör gällande att ägare lyckats sälja själva pontonen, pråmen.

Trots att det stått klart länge, sedan i april, att pråmen måste bort från hamnen har det tagit förvånansvärt lång tid för den detta år tämligen risiga uppenbarelsen att komma bort.

Ï våras kunde vi avslöja att en ny ägare var på väg att omvandla flytetyget till en ny restaurang, med sjörövartema. 

Men något bygglov fanns inte. Inte heller någon dispens från strandskyddet som krävs för en sådan verksamhet. Dessutom visade det sig efter hand att det alls är tillåtet att bygga på det sättet som skedde på pråmen. Det får inte finnas någon byggarbetsplats i hamnen. Det hela kan dessutom bryta mot miljöregler. När det kommer till arbete på vatten finns särskilda regler. Bygget borde ha skett på ett varv.

Bryter mot flera lagar

– Pråmen bryter i dagsläget mot både mot plan- och bygglagen och miljöbalken. Den finns heller ingen upplåtelse, inget tillstånd att ligga vid kajen. Vi har inte heller kunnat bevilja bygglov, eftersom ägaren inte fått dispens från strandskyddet, sa Göran Berger, fastighetsingenjör på Askersunds kommun när vi fråga om pråmen i augusti.

När ombyggnaden påbörjades hade dock pråmen tillstånd att ligga vid kajen, något som sedermera drogs in.

– Dessutom har vi ju regler i detaljplan för vad som får ske kring hamnen. Det ska ju vara ytor för näringsidkare, kommersiell verksamhet. Thaibåten, om man nu kan kalla den båt, uppfyller inte alls de kraven.

Trots det ligger alltså flytetyget kvar, men nu verkar i alla fall historien närma sig slutet. 

Det kuriösa med Thaibåten som restaurangen som låg på pråmen hette, när den var igång, aldrig verkar ha haft bygglov, dispens mot strandskyddet,  eller andra erforderliga tillstånd, trots att den nog faktiskt legat i hamnen alla fall i sex år eller mer. Den har dock haft tillstånd att ligga vid kajen.

En anonym källa gör gällande att ägaren till flytetygen sålt själva grunden, den ponton, eller pråm allt vilar på. Pråmen vara eller inte vara har väckt en del diskussioner i staden. Den del gillade restaurangen när den var öppen. Det senaste året har den dock mest liknat en skräpförvaring


 

Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-11-11 14:54
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla