Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
20 October 2021
Tipsa: 073-629 83 19

"Närmar sig katastrof i äldreomsorgen"

Äldreomsorgen i Askersund fick allvarlig kritik från kommunens revisorer. Oppositionen i form av Socialdemokraterna kritiserar kommunledningen för hur de hanterar situationen.

När behovet uppstår, att ta emot äldreomsorg, ska varje människa i Askersunds kommun känna trygghet och tillit. Det handlar om den enskilda människan och hur den bemöts. Det kommer att bli du, precis som det kommer att bli jag, en dag. Vi kommer alla möta det, antingen som den som har vårdbehov eller som anhörig. Det samma gäller varendaste en av personalen. Kommunens vårdpersonal måste ha förutsättningar för att kunna göra sitt jobb. Personalen behöver ha scheman och arbetsförhållanden som är vettiga. Allt annat är orimligt.

Nyligen kom revisorerna i Askersunds kommun med en rapport om äldreomsorgen. Den är mycket tydlig i sin kritik. Rapporten visar på oerhörda brister i omsorgen av de äldre. Rapporten bekräftas av otaliga vittnesmål. Anställda berättar med förtvivlan om sina arbetsförhållanden. Anhöriga får med oro se och ta på sig uppdrag som de inte borde. De som är i behov av omsorg berättar om att de inte alltid får den hjälp som de ska ha.

Vi kan också titta på siffror som visar på en väldigt hög personalomsättning, höga sjukskrivningstal, alldeles för lite personal med rätt kompetens och alldeles för många utan utbildning. Det sliter hårt på den personal som har delegationsrätt. Personalen söker sig från yrket.

Allt pekar mot en krackelerande omsorg. För att tala klarspråk – katastrofen är nära.

Den här situationen har inte uppstått helt plötsligt. Det är en utveckling som pågått under lång tid. Vi Socialdemokrater har sett det. Det tar tid att förändra när problemen är stora. Vi har viljan att förändra. Vi oroas och vill bidra till en förändring. Kommunen ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare och anställda ska ha en bra arbetsmiljö med bra scheman. Undersköterskeyrket behöver stärkas. Ett livslångt lärande är viktigt och för att bli trygg och stärkt i sin yrkesroll. Vårdpersonalen behöver få vara trygga och stolta över sina yrken. 

I valet 2018 förlorade vi möjligheten att styra i kommunen. Det blev ett maktskifte. Det arbete som vi inlett stannade av. De utredningar som togs fram har inte verkställts. Problemen har bara ökat och ökat. Coronapandemin har också bidragit till en svårare situation, men det håller inte att skylla på den. De äldre ska ha en trygg ålderdom! Vi är oroade men inte handlingsförlamade. Vi har idéer och kraft att förändra men som tyvärr är svåra att genomföra utan makt.

En skattesänkning under dessa förhållanden är inget annat än urbota dumt. Det valde de styrande partierna i Askersund, M, L, KD, LPO och SD i budget för år 2022, framför våra äldre som är i behov av omsorg. Skattesänkningen handlar om cirka fem-sex årsarbetande undersköterskor.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-09-16 11:03
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.