03 August 2020
Tipsa: 070-557 67 92

Ingen beachvolley i park

En motion om beachvolleybollplan i Strandparken i Askersund har inkommit. Motionen fick dock inget gehör då intresset bland ungdomar för aktiviteten bedöms som låg. 

Motionen kom från Kristdemokraterna och har överlämnats till kommunstyrelsen för beredning. Där föreslår att inför sommaren 2020 anlägga en beachvolleybollplan i Strandparken och i anslutning till denna bereda sittplatser och bord samt grillplats.

Förslaget om grillplatser i Strandparken har hanterats i en separat motion (dnr. 19KS107). Avseende förslaget om anläggning av beachvolleybollplan uppger kultur- och fritidsförvaltningen att några sådana planer inte är aktuellt då undersökningar visar på ett lågt intresse för detta bland ungdomar.

Förslag till beslut Beredning:

Beredning av ärendet har skett i samråd med enhetschef för kultur och aktivitet. Kultur- och fritidsförvaltningen uppger att diskussioner förts angående vad man kan använda gräsytan bredvid Sjöängen till som i dagsläget är parkmark.

Visionen är att skapa en aktivitetsyta. En beachvolleybollplan finns dock inte med i planeringen då förvaltningens prioriterade målgrupp är barn och unga med fokus på ålderskategorin 13-19 år och individer i särskolan.

Vad den prioriterade målgruppen har för åsikter om idrotts- och fritidsanläggningar i kommunen framgår i den enkätundersökningen ”Ung livsstil” som genomförts i kommunen.

Genom undersökningen kan man utläsa att intresset för en beachvolleybollplan är lågt. Kommunen kommer fortsatt att arbeta med fritidsaktiviteter för unga och vuxna för att kunna öka den fysiska aktiviteten i kommunen.

I och med detta arbete kommer frågan att hållas levande även om inga planer finns för en beachvolleybollplan de närmsta åren. (ABj)

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-01-14 11:42
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.