Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
27 September 2023
Tipsa: 073-629 83 19

Lillasyrror ska stärka hemtjänsten i Askersund

Under parollen ”Lillasystrar” söker socialförvaltningen i Askersunds kommun nu undersköterskor med specialistkompetens som ska anställas till hemsjukvården för att avlasta kommunens sjuksköterskor. I första hand kommer man anställa två undersköterskor, men redan anställda undersköterskor ska också ges möjlighet att vidareutbilda sig på sikt.

– Det här är något som andra kommuner provat framgångsrikt. Syftet är bland annat att specialiserade undersköterskor ska bli ett sätt att förbättra kompetensförsörjningen inom den kommunala vården på både kort och lång sikt, säger Rebecka Ehlin, enhetschef för hälso- och sjukvård i Askersunds kommun. 

Efterfrågat

Hon menar att detta också är något som efterfrågats av kommunens undersköterskor.

– Ja, många tycker ju det är lite resursslöseri när vårdutbildad personal städar och gör till affären och handlar när det råder stor brist på sjuksköterskor.

Går man exempelvis till ett av regionens sjukhus eller en vårdcentral så märker man snart att det ofta är just undersköterskor som gör en stor del av det praktiska vårdarbetet, tar prover, blodprov, lägger om sår och liknande. 

Men i kommunerna gick man för kanske tiotalet år sedan snarast motsatt väg. Undersköterskorna fick allt mindre ansvar för själva vården. Den skulle utföras av en sjuksköterska, trots att undersköterskorna har utbildningen som krävs.

– Så var det. Det var lite före min tid, men jag tror man var i ett annat läge bemanningsmässigt. Det var enklare att hitta sjuksköterskor. Sedan är det ju så vården förändras. Vi får all fler äldre, allt fler multisjuka, allt mer och mer avancerad vård i hemmen.

Anställningen av två ”lillasystrar” till den kommunala hemsjukvården i Askersund är ett pilotprojekt som varar i sex månader. 

Olika specialiteter

– Tanken är att sedan att vi på sikt ska ha undersköterskor med specialistkompentens på olika områden. Till en början blir det undersköterskor som är specialister på demensvård och palliativ vård, det vill säga vård i livets slutskede.

– Vi har samverkat med fackförbundet Kommunal kring detta och de är positiva. Vi har haft en stor pensionsavgång bland sjuksköterskor och det är svårt att rekrytera ersättare. Vi måste försöka hitta andra sätt att ge våra brukare vård av hög kvalitet och den här typen av specialiserade tjänster för undersköterskor tror vi är ett sätt. Vi avlastar sjuksköterskorna, förbättrar kontinuiteten i vården och skapar dessutom en ny karriärväg för undersköterskor, säger Rebecka Ehlin. 

Personalomsättning kan minska

Hon menar att ett problem med att få den här typen av specialistkompetens bland undersköterskor varit personalomsättning.

– Ja, undersköterskor byter ofta jobb. Genom att ge möjlighet till karriärutveckling, validering av kunskaper, att få bli delegerad fler vårduppgifter tror jag kommer innebära att undersköterskorna trivs bättre och därmed stannar hos oss

Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-11-22 16:41
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla