Gå till innehåll
Askersund / Utryckning
En grupp människor som står i ett rum med gamla maskiner.

Skyllbergs bruk har fyra egna, mindre vattenkraftverk i sitt nät. Foto: Henrik Östensson.,

Långa avbrott vanligare hos Skyllbergs bruks elkunder

Publicerad: 15 January 2024 18:06

Sedan jul har elkunder bland annat i Närkesberg haft tre strömavbrott, varav två på cirka åtta timmar. Enligt vad Sydnärkenytt erfar var det 22 strömavbrott av varierande längd i Närkeberg förra året. Redan i slutet av augusti hölls ett protestmöte i Närkeberg, där Gustaf Svensson på Skyllbergs bruk, som äger elnätet, medverkade.
Boende menar att antalet strömavbrott är för högt, medan ägaren tonar ner. Vi har jämfört antalet strömavbrott med närliggande nät.

Man kan givetvis inte rakt av jämföra Skyllbergs bruks elnät med Eons och Vattenfalls, som har gigantiska elnät, men många miljoner kunder över hela landet. Därför är elnätet uppdelat i nätkoncessioner. Alltså rätten att ägs och driva elnät i ett område. Vi har därför jämfört Skyllbergs koncession med närliggande. Det blir ändå lite orättvist, eftersom antalet elkunder varierar stort i koncessionsområdena.

Statistiken hos Energimarknadsinspektionen sträcker sig fram till 2022, den ger vid hand att att antalet långa avbrott per kund i medeltal ökat de senaste åren för Skyllbergs bruks kunder. 

Statistiken är ett snitt utslaget på alla elkunder i området. Det innebär ju att vissa kunder, som de i Närkesberg, kan ha haft fler avbrott, medan andra inte haft några alls.

Med längre avbrott avses allt över 3 minuter.

Statistik för Skyllberg

2019 hade Skyllbergs kunder i snitt 0,94 längre strömavbrott per år. 2020 var det 1,23 avbrott per kund. 2021 blev det 1,20 avbrott per kund.

Sedan hände något 2022, då skedde i snitt 5,75 längre avbrott per kund i Skyllbergs område.

Det blev det 22,42 timmar strömavbrott per kund, i snitt.

Man mäter också hur stor andel av kunderna som haft  fyra eller fler långa avbrott.

48,5 procent av Skyllbergs kunder har haft fyra längre avbrott eller fler.

20 procent av Skyllbergs kunder hade avbrott som varade mer än 24 timmar under 2022.

Få över 24 timmar

Nordöst om Skyllbergs bruks område är det Eon som har koncessionen. Det området innefattar bland annat Pålsboda, Hjortkvarn, Sköllersta, Odensbacken och Stora Mellösa, med omgivande landsbygd.

2022 drabbades elkunderna i det området av 4,43 längre avbrott per kund.

Avbrotten varade i snitt 5,96 timmar per kund.

46.89 procent av kunderna i det området hade fyra eller fler längre avbrott 2022.

0,01 procent av kunderna i området hade avbrott längre än 24 timmar.

Få avbrott per kund

Nordväst om Skyllbergs finns ett stort koncessionsområde, där Eon har koncessionen. Området innefattar bland annat Hallsberg. Kumla, Örebro och Nora, men också all landsbygd.

2022 drabbades elkunderna i det området av 0,62 längre avbrott per kund.

Avbrotten varade i snitt 0,71 timmar per kund.

2,04 procent av kunderna hade fyra längre avbrott eller fler.

Inga kunder drabbades av avbrott längre än 24 timmar i det området under 2024

Färre avbrott söder om Skyllbergs område

Söder om Skyllbergs område finns ännu ett stort koncessionsområde, som bland annat innefattar Askersund, Motala och Vadstena.

2022 drabbades elkunderna i det området av 1,13 längre avbrott per kund, i snitt.

Avbrotten varade i snitt 1.01 timmar per kund.

10.52 procent av kunderna hade fyra längre avbrott eller fler.

0,11 procent av kunderna i detta område hade avbrott längre än 24 timmar.

Litet område – få kunder

Skyllbergs elnät sträcker sig från Kårberg i väster till  Närkesberg i öst. Skogaholm utgör en nordlig utpost och Solberga i söder. Totalt 40 mil ledning på 1400 elkunder. Det som särskiljer Skyllberg från de andra koncessionerna är betydligt färre elkunder

Inte dyrast.

Enligt energimarknadsinspektionen varierar nätavgiften enormt mellan olika nätbolag runt om i Sverige. Skyllbergs bruk tillhör definitivt det övre skiktet, men är inte dyrast i landet. Kostnaden består av olika delar. Dels en fast nätavgift, dels en rörlig överföringsavgift som blir större ju mer el man förbrukar. Energimarknadsinspektionen har statistik för alla möjliga olika förbrukare, från lägenheter upp till industrier.

Om man tar en villa som förbrukar ungefär 20 000 kWh per år så varierar kostnaden runt om i landet från 5 400 till 14 587 kronor. Det stora flertalet bolag ligger under 10 000 kronor per år, men ett antal ligger över, bland annat Skyllberg,  med 13 494 kronor per år.

Det är flera saker som avgör nätkostnaden. Men viktigast verkar vara längden nät per kund och terrängens beskaffenhet. Fler kunder på minde yta, mindre avgift. Det finns ju nät där ,man kanske bara har några kunder på landsbygden och resten  i tätorter.

Alla nätbolag har monopol i  sitt område.

Annons

askersund