Gå till innehåll
Askersund / Brott
Modern betongkontorsbyggnad på en stadsgata med cyklar parkerade på sidan.

Kvinna dömdes till böter för våldsamt motstånd i Örebro tingsrätt. Foto: Axel Frisén.

Kvinna dömd för
våld mot polisman

Publicerad: 9 April 2024 8:09

Den 15 juli förra året: det var cruisingkvällen i Askersund. En polispatrull såg en kraftigt berusad kvinna i centrala Askersund som hade tappat bort sina kompisar, mobiltelefon och nycklar.
Poliserna beslutade att omhänderta kvinnan enligt LOB (Lagen om omhändertagande av berusade).

Den berusade kvinnan placerades i baksätet tillsammans men en av poliserna för transport till Örebro. Men de kom inte så långt innan kvinnan började skrika och slå omkring sig. Hon hann ge polismannen två örfilar, och hon försökte också bita och spotta på honom.
Poliserna stannade till och satte på handfängsel på kvinnan. De satte även på henne en spotthuva.

Polis fick inte skadestånd

Nu har den 50-åriga kvinnan, hemmahörande i en annan kommun, dömts för våldsamt motstånd och våld mot tjänsteman. Hon döms till villkorlig dom och 70 dagsböter à 200 kronor (14 000 kronor).
Den polisman som fick ta emot örfilarna hade också begärt att få ett skadestånd på 15 000 kronor för den kränkning han utsattes för. Detta skadeståndskrav avvisas av tingsrätten. Domstolen anser att en polisman måste vara mentalt beredd att det uppstår ett visst våld, hot och ofredanden i samband med ingripanden.
Den 50-åriga kvinnan döms dock att betala 4 129 kronor som är en del av rättegångskostnaden, och hon ska betala 1 000 kronor till Brottsofferfonden.

Annons

askersund