11 July 2020
Tipsa: 070-557 67 92

"Kultur och fritid" tas bort

Neddragna jalusier på Sjöängen när kultur- och fritidsförvaltning försvinner. Foto: Alf AnneborgNeddragna jalusier på Sjöängen när kultur- och fritidsförvaltning försvinner. Foto: Alf Anneborg

Kultur-och fritidsförvaltningen försvinner. Det beslutades vid senaste kommunstyrelsemötet. Oppositionen reserverade sig.

Kultur-och fritidsförvaltningens chef Rasmus Torngard har slutat sin tjänst i Askersunds kommun för en liknande tjänst i en annan kommun. Kommunstyrelsen väljer då att spara in en chefstjänst och ta bort kultur- och fritidsförvaltningen. De verksamheter som tillhörde förvaltningen flyttas till andra delar av den kommunala förvaltningen enligt följande:

Fritids-och rekreationsfrågorna flyttas till tekniska förvaltningen. Dit flyttas också fastighetsfrågorna.
Kulturdelen slås samman med scenkonstavdelningen och kommer att lyda under kommunledningsförvaltningen.

– Att kulturverksamheterna bibliotek, scenkonst, musikskola och ungdomsgård samordnas kan komma att gynna dessa verksamheter, säger kommunstyrelsens ordförande Caroline Dieker (M).

Beslutet i kommunstyrelsen innebär också att en tjänst försvinner från turistbyrån som kommer att finnas i rådhuset under vinterhalvåret och i hamnen sommartid. Verksamheten kommer alltså inte att finnas kvar i Sjöängens foajé. Kaféet i Sjöängsfoajén har redan stängts.

– Kommunens ekonomiska läge gör dessa besparingar nödvändiga, anser Caroline Dieker

Oppositionen: "Bredare förankring krävs"

Oppositionen (S, C, MP och V) reserverar sig mot besluten i kommunstyrelsen och anser att man går för snabbt fram med organisationsförändringar och besparingar.

– Mer tid  och en bredare förankring krävs när man skall göra så här stora organisationsförändringar, säger oppositionsrådet Anna Ahnér (S). 

Oppositionen oroar sig också för hur besparingarna påverkar verksamheterna i Sjöängen till exempel när det gäller biljettförsäljning i  samband med olika evenemang när turistbyråns disk inte längre finns kvar.

Daniel Eriksson.
”Oroande besparingar”

Sydnärkenytt har varit i kontakt med Daniel Eriksson som blir chef för kulturverksamheterna i Sjöängen.
– Jag håller med om att det är positivt att de olika verksamheterna i Sjöängen hamnar under samma tak inte bara bokstavligt utan även organisatoriskt, säger Daniel, men han är också oroad över besparingarna.

– Kaféet är ju redan stängt och ifrån och med i maj kommer alltså även turistbyråns reception att var stängd. Neddragna jalusier i foajén är negativt för oss och vi försöker hitta lösningar. Nu först för att hitta ett sätt att hålla kaféet öppet. Kanske ett samarbete med föreningslivet?

– Vi måste också inför hösten hitta en möjlighet att hålla receptionsdisken öppen. Framför allt för att kunna sälja biljetter inför föreställningar och evenemang. Fortfarande säljs 25 procent av biljetterna över disk. En service vi vill kunna behålla. Framför allt för de äldre.
– Vi har också en växande konferensverksamhet och det är nödvändigt att hålla öppet för service åt konferensarrangörer och gäster. Politikerna måste inse Sjöängens betydelse som varumärke för kommunen. Vi kan bidra till att stärka näringslivet och kanske också göra Askersund mer attraktivt som boendeort, avslutar Daniel Eriksson.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-01-09 17:30
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.