Gå till innehåll
Askersund / Politik

Interpellation om föreningsfrihet i Askersund

Publicerad: 15 November 2023 16:19

Socialdemokraternas oppositionsråd Anna Ahnér har skrivit en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Caroline Dieker (M). Den berör tystnadskultur och rätten att engagera sig i vilken förening man vill.

Ahnérs interpellation inleds med vad lagstiftningen säger om föreningsfrihet.

“Föreningsfrihet är en grundläggande rättighet i Sveriges grundlag. Den kan också kallas för organisationsfrihet eller föreningsrätt och innebär att människor har rätt att organisera sig utan att statsmakten, myndigheter eller arbetsgivare kan lägga sig i. Det är alltså en mänsklig rättighet att engagera sig i politiska och fackliga föreningar.”

Interpellationen fortsätter med att ifrågasätta om detta efterlevs i Askersund.

"De styrande partierna Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna (som röstats fram av Landsbygdspartiet och Sverigedemokraterna) är ansvariga för hur kommunen styrs och den kultur som skapas. Fler och fler exempel kommer fram om en kommunal organisation som går åt fel håll när det gäller demokratiska fri- och rättigheter. Det finns en tystnadskultur som sprider sig, där medarbetare känner sig tvungna att göra visselblåsningar när de inte vågar berätta om fel och brister i kommunen. Det förekommer också exempel på medarbetare som ifrågasätts på grund av att de engagerar sig i föreningar. Det gäller politiska och fackliga föreningar. Det förekommer att människor som yttrar åsikter ifrågasätts i den kommunala organisationen. En kommun är en politiskt styrd organisation. Kommunanställda på alla nivåer ska kunna uttrycka sig i en demokrati. Politiker måste också ha kunskap om den organisation de bestämmer över. 

Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor

Ska ovan nämnda lagstiftning följas i Askersunds kommun? 

Vad ska den politiska ledningen göra åt att mänskliga rättigheter angrips? 

Vilket ansvar tar styrande partier för att föreningsfriheten efterlevs? 

Vilka åtgärder vidtar ledningen för vår politiskt styrda organisation, som kommunen är, att medarbetare inte trakasseras på grund av okunskap? 

Kommer kommunens ledningsorganisation utbildas för att leva upp till lagstiftningen om demokratiska fri- och rättigheter och yttrandefrihet? 

Kommentarer

1 december 2023 tas möjligheten att kommentera artiklar tillfälligt bort. Kommentarerna beräknas vara tillbaka i ny tappning i början av 2024.

Annons

Nyheter / Askersund