Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
20 June 2021
Tipsa: 070-557 67 92

“Budget som ser till människan”

Bakom kommunens pengar finns alltid människor. Varje förändring berör någon i det stora eller i det lilla. Oppositionspartierna i Askersund, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, har tillsammans lagt ett budgetförslag för år 2022. I det förslaget ser vi till människorna i Askersunds kommun och vi vill göra en stor satsning inom äldreomsorgen.

Minoritetsstyret M, L och KD har tillsammans med sina samarbetspartier SD och LPO valt att sänka skatten i sitt budgetförslag. Hurra, kanske någon tänker, mer pengar i plånboken? Skattesänkningen är på tio öre. Tio öre! Det gör knappast någon skillnad då det handlar om några tior i månaden för en normalinkomsttagare, 300-400 kronor på ett helt år. För den med lägre inkomst, till exempel en pensionär som verkligen skulle behöva mer att röra sig med, blir det runt hundra kronor på ett helt år. Är det någon som fortfarande hurrar?

Vi i oppositionen anser att en skattesänkning är orimlig i nuläget. Pengarna behövs i verksamheterna som har kämpat hårt under Coronapandemin. Pandemin har visat på stora brister i hur äldreomsorgen fungerar, både i Askersund och i resten av landet. Vi oroas och vill bidra till en förändring. Den där tioöringen blir på ett år 2,5 miljoner som kommunen går miste om. 2,5 miljoner motsvarar fem-sex undersköterskor. Vi tycker att det är att använda pengarna bättre, genom att lägga dem på mer personal. Det kommer många människor till del.

Dessutom har vi valt en något lägre nivå på resultatet i vår budget. Det gör att vi får loss ytterligare några miljoner. Totalt vill vi lägga 4,8 miljoner mer inom socialnämndens verksamhet. Vi skulle behöva ta ett rejält omtag och lägga resurser på omsorgen. Äldre kommuninvånare ska ha en trygg äldreomsorg och ett bra bemötande. Vår personal ska ha bra förutsättningar att ge omsorg, de behöver kompetenshöjning, bra scheman och en god arbetsmiljö. Det vill vi i oppositionen ge våra kommuninvånare. Kommunen behöver även göra sig mer attraktiv som arbetsgivare.

Kommunen behöver planera för framåt i tiden för att möta sparbeting och öka våra skatteintäkter. Fungerande verksamheter gör att möjligheten till inflyttning ökar och därmed skatteintäkterna. Därför är en förskola och skola som ger trygghet, studiero och som präglas av tillit och en tro på att varje barn och elev kan lyckas lika viktig som en välfungerande äldreomsorg. Vi anser att kommunen behöver arbeta långsiktigt och hantera ekonomin klokt och varsamt.

Det finns alltid människor bakom siffrorna. Det finns skolbarn, det finns omsorgsbrukare och det finns personal. De människorna har vi tänkt på när vi gjort vår budget för år 2022. Den 14 juni ska kommunfullmäktige besluta om budgetförslagen.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-06-11 16:18
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.