05 December 2020
Tipsa: 070-557 67 92

Ingen motionstrappa i Väderkvarnsbacken

Den långa trappen i Kvarntorp var en inspiration för Malin Vikanders förslag i Askersund. Foto: Claratoll.seDen långa trappen i Kvarntorp var en inspiration för Malin Vikanders förslag i Askersund. Foto: Claratoll.se

För ett år sedan skrev vi om ett medborgarförslag som inkommit att bygga en motionstrappa i Väderkvarnsbacken, likt trappen i Kvarntorpshögen i Kumla. Nu har svar kommit som fastslår att det inte blir någon trappa i backen.

​Den 8 november ifjol skrev vi om Askersundsbon Malin Vikanders medborgarförslag som handlade om att bygga en motionstrappa i Väderkvarnsbacken.

Malin hade inspirerats av Kvarntorpshögens långa trappa och tyckte en liknande, om än kortare, passade i Askersund.

“Hindren större än möjligheterna”

För några veckor sedan kom svaret som är författat av kommunstyrelsens ordförande Caroline Dieker (m). Där står att läsa att det var ett gott förslag, men ändock blir svårt att genomföra. Delar av svaret publiceras här.

“En trappa skulle på flera sätt bidra positivt till användningen av Väderkvarnsbacken som ett rekreationsområde. Väderkvarnsbacken ingår i ett område som sedan 2005 är ett naturreservat. Ytterligare inskränkningar av rätten att förfoga över området regleras enligt miljöbalken. De beslutade föreskrifterna rörande naturreservatet innehåller ett förbud mot att anlägga väg eller stig utöver vad som framgår av skötselplanen.

Planen nämner inga undantag för att öka tillgängligheten genom exempelvis en trappa. Det finns också ett förbud mot att uppföra byggnad eller annan anläggning. En trappa av den storleken som kan bli aktuell i backen räknas som annan anläggning som inte är tillåten att uppföra.

Eftersom det är ett kommunalt naturreservat finns det möjligheter för kommunen att upphäva gällande föreskrifter och besluta om nya för att tillåta en trappa. Det krävs däremot synnerliga skäl för en sådan åtgärd. Dessutom krävs att intrånget i naturvärdet kompenseras på naturreservatet eller på något annat område. I dagsläget är hindren tyvärr större än möjligheterna att anlägga en trappa i Väderkvarnsbacken”

Samma ämne:
Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-11-17 17:35
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.