03 December 2020
Tipsa: 070-557 67 92

Fullmäktige: Vart tog cykelvägarna vägen?

Här ska ett villaområde växa fram. Med eller utan gång- och cykelvägar? Foto: Weine AhlstrandHär ska ett villaområde växa fram. Med eller utan gång- och cykelvägar? Foto: Weine Ahlstrand

Askersunds kommun planerar för utförsäljning av 25 villatomter på Gustavslund/Nordhagen. På senaste kommunfullmäktige blev dock ärendet återremitterat eftersom de inritade gång- och cykelvägarna inte skulle byggas.

Det är efterfrågan på villatomter i Askersunds kommun och det aktuella området är detaljplanerat för 25 villatomter och två byggrätter för flerfamiljshus. I det naturnära området kommer några tomter att vara stora i jämförelse med vad som är vanligt. Enligt planeringen ska det vara klart för bostadsbyggnation våren 2022.

Breda bilvägar

På fullmäktigemötet den 26 oktober var det förberett för att ta beslut om att genomföra exploateringen. Tills Miljöpartiets Margareta Widell tog till orda:

– I exploateringshandlingarna står att ”de inritade gång- och cykelvägarna byggs ej”. Ska vi locka barnfamiljer till ett nybyggt villaområde som inte har gång- och cykelvägar där barn och vuxna kan ta sig fram på ett säkert sätt? Däremot framgår det tydligt att man bygger vägar som är tillräckligt breda för att parkera bilar. Jag yrkar på återremiss.

Margareta Widell rannsakade sig själv för att hon inte sett detta tidigare. Å andra sidan verkade ingen annan av ledamöterna noterat det heller.

En bra eller inte alls bra anledning

Efter en kortare ajournering av mötet gick ordet till kommunstyrelsens ordförande Caroline Dieker (M):

– Jag har inte uppmärksammat det själv heller och jag kan inte svara på varför man sagt att de här vägarna inte ska byggas. Det kan vara en jättebra anledning till det. Det kan också vara så att det finns en annan anledning som inte alls är lika bra. Jag tycker därför att det finns tillräckligt med motiv för att återremittera ärendet.

Så beslutade också fullmäktigemötet.

Tomtindelning Gustavslund/Nordhagen. Tomtindelning Gustavslund/Nordhagen.
Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-10-27 13:47
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.