28 Maj 2020
Tipsa: 070-557 67 92

Frän kritik gällande skolflytt från jurist

Föräldern och juristen Helena Andreasson, med barn på Snavlunda skola, riktar frän kritik mot ansvariga för beslutet att flytta alla elever på Snavlunda skola till Rönneshytta i ett helt läsår. "Ni är ute på mycket tunn is", skriver hon bland annat.

Skrivelsen från Helena Andreasson i sin helhet nedan:

"Med anledning av den bifogade informationen som presenterades i Snavlunda igår och som delgavs på mail därefter vill jag lämna några synpunkter, men först ställa några frågor. Tror ledningen att föräldrakåren i Snavlunda skola helt saknar kunskap, utbildning och erfarenheter? Tror ni att vi ska finna att det är rimligt att stänga Snavlunda skola med anledning av ”luftproblem” i ett helt läsår? Tror ni att vi inte förstår att det här är ett sätt att söka en (osann) anledning till att stänga skolan permanent och flytta alla elever till Rönneshytta? Min bedömning är att ni kommer svara jakande på ovan ställda frågor. Ni har med denna ”information” dumförklarat ungefär 100 personer och är ute på mycket tunn is.

Jag vill påtala att ni har gjort helt fel bedömning och att denna typ av glidning i både regelverk och moral inte är acceptabel och att ni borde skämmas. Oaktat att mätningar visat att luften i Snavlunda skolas lokaler skulle kunna vara bättre så är ytorna så små att det inte kommer att krävas några längre och omfattande åtgärder för att förbättra den. Byggnaden är inte mycket större än en medelstor villa och dessutom så pass nybyggd att ny teknik lätt kan anpassas i den. Det rör sig om arbeten på högst ett par veckor, oaktat komplexiteten kräver det inte att alla elever behöver flyttas. Arbetet kan ske under sommaren eller ske i omgångar. Det är snart vår och en del av undervisningen kan förläggas utomhus. Det är bara nyttigt.

Alla myndigheter, så också kommunala, ska följa förvaltningslagens bestämmelser. Se till exempel: 5§ En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen. I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk. Med detta vill jag påtala att det finns föräldrar i Snavlunda skola som är väl bekanta med förvaltningslagen om det nu saknas kompetens hos skolledningen kring den. (Att så är fallet är uppenbart) Behövs en analys kring förvaltningslagen eller någon annan lagstiftning eller förordning så kan, inte minst, undertecknad bistå med detta.

Rättsordningar kan ju vara komplexa och de olika hierarkierna och allmänna rättsprinciper svåra att förstå, det kan vi ha empati för. Men sunt förnuft det förväntar vi oss nog allihop. Undertecknad saknar vare sig studieskulder, kompetens eller samhällsorientering. Jag är övertygad om att jag inte är ensam om detta bland Snavlunda skolas föräldrar och personal. Mitt förslag är att ni backar ut genom dörren och tänker om medan ni ännu har möjlighet att göra det med ett visst mått av värdighet. Mycket av den har tyvärr redan gått förlorad i och med detta. Att dumförklara människor går liksom ingen obemärkt förbi.  

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-03-27 11:06
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.