05 December 2020
Tipsa: 070-557 67 92

Förvaltningschef köps ut av kommunen

Kommunen köper ut chef. Foto: Weine AhlstrandKommunen köper ut chef. Foto: Weine Ahlstrand

Mårten Eriksson, förvaltningschef och teknisk chef i Askersunds kommun, slutar med omedelbar verkan. Han har köpts ut av kommunen och får sex månadslöner enligt en överenskommelse.

Uppbrottet kommer plötsligt. Redan idag (20 november) gör han sin sista dag på tekniska förvaltningen. Tidigare var det sagt att Mårten Eriksson, på egen begäran, skulle övergå till en tjänst som avdelningschef på samma förvaltning. Nu blir det alltså inte så.

Beslutet är fattat av kommundirektör Marie Hillman:

Marie Hillman. Foto: Askersunds kommun Marie Hillman. Foto: Askersunds kommun
Mårten Eriksson. Mårten Eriksson.

– Vi gjorde en överenskommelse i onsdags och då är det i sådana här sammanhang brukligt att man slutar ganska omgående. Huvudskälet från min sida är att vi har olika syn på hur arbetet ska utföras.

Inga oegentligheter

Marie Hillman fortsätter:

– Jag vill betona att inga oegentligheter förekommit. Då skulle det kräva andra åtgärder. Det handlar enbart om samarbetsproblem.

Av uppgörelsen framgår att Mårten Eriksson tar ut innestående semester fram till nyår. Därefter ersätts han med sex månadslöner, vilket motsvarar en utgift för kommunen på 345 000 kronor plus arbetsgivaravgifter.

“Kommunchefens beslut”

Staffan Korsgren (L) är ordförande i Kultur- och tekniknämnden:

– Det är kommunchefen som hanterat frågan och som står för beslutet. Men jag har varit med i diskussionerna och står bakom beslutet. Personligen har jag dock inte haft några samarbetsproblem med Mårten Eriksson.
Under hösten har Askersunds kommun rekryterat Susanne Jarl som ny förvaltningschef till tekniska förvaltningen. Hon tillträder dock inte tjänsten förrän 1 februari 2021.

Under glappet mellan avgående och nytillträdande förvaltningschef kommer Daniel Eriksson, kultur- och evenemangschef, vid sidan av sin ordinarie tjänst att gå in som tf chef vid tekniska förvaltningen.

Tappar kompetens

Ordförande i kultur- och tekniknämnden och kommunstyrelsen samt oppositionsrådet fick informationen om utköpet av Mårten Eriksson under onsdagen. Kommunstyrelsen informerades dagen efter.

Nu är det inte bara Mårten Eriksson som lämnar tekniska förvaltningen i Askersund. Även en avdelningschef på VA-sidan slutar i början av nästa år.

Johan Calais (S) är tidigare ordförande i kultur- och tekniknämnden och nu andre vice ordförande:

– Vi tappar kompetenser och det är djupt olyckligt. Speciellt när vi inte har någon ny chef på plats.

Sydnärkenytt har sökt Mårten Eriksson.

Samma ämne:
Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-11-20 20:46
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.