Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
04 March 2021
Tipsa: 070-557 67 92

Snart inträder förbud mot att svänga vänster

Vid Hammarbron blir det förbjudet att svänga vänster in på rastplats oavsett håll man kommer från. Foto: PrivatVid Hammarbron blir det förbjudet att svänga vänster in på rastplats oavsett håll man kommer från. Foto: Privat

Det har beslutats om att införa förbud mot att svänga vänster vid sju platser längs Riksväg 50 i Askersund kommun. Förbuden börjar att gälla 25 februari.

I beslut står att läsa:

"Trafikverket Region Öst har inkommit med en framställan till Länsstyrelsen. Tanken med förslaget är att höja säkerheten. Ansökan har varit ute på remiss. Polismyndigheten Region Bergslagen och berörda kommuner har tillstyrkt förslaget. Konsekvensutredning har gjorts. Beslut om permanent lokala trafikföreskrifter ska därför bifallas".

Inte svänga vänster vid Stora Hammarbron

På Riksväg 50 i Askersund berör det sju nya förbud mot vänstersvängar. 

Två är vid Stora Hammarbron där man inte kommer få svänga vänster in på rastplats vare sig man kör i norr- eller södergående rikting. Två andra förbud gäller om man kör i norrgående riktning vid Rude i Askersund.

Om man kör i norrgående riktning får man inte svänga vänster för infart mot Lunna/Lunna By. Heller inte svänga vänster mot Öna om man kommer körande i södergående riktning. 

Den sista förbudet gäller en vänstersväng om man kommer körande i södergående riktning och är en sväng som är 400 meter söder om korsningen vid länsväg 586. 

Skyltar informerar om förbud

- Föreskrifterna är beslutade 3 februari och träder i kraft 25 februari, skriver Lars Wadström från Länsstyrelsen. 

Kommer det komma upp nya förbudskyltar om detta då?

- Vad gäller utmärkning av trafikföreskrifterna ansvarar Trafikverket för detta. Såvida skyltarna inte redan sitter uppe så kommer det alltså vid ikraftträdande att finnas skyltar som informerar trafikanterna om vilka regler som gäller.   

Kommentera artikeln
Publicerad: 2020-02-05 22:19
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.