Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
20 October 2021
Tipsa: 073-629 83 19

Färre kyrkoaktiva – då behövs inte alla lokaler

Sockenstugan i Lerbäck står mitt i en välbevarad kyrkomiljö. Kan den säljas? Foto: Weine AhlstrandSockenstugan i Lerbäck står mitt i en välbevarad kyrkomiljö. Kan den säljas? Foto: Weine Ahlstrand

Försäljning av Sockenstugan i Lerbäck. Lägenheter i Sofia Magdalenas flyglar. Markförsäljning i Snavlunda. Det är några förslag bland många i en ny lokalförsörjningsplan som diskuteras inom det som från kommande årsskifte heter Askersunds pastorat.

Dessa och övriga planerade åtgärder redovisas vid ett öppet möte i Snavlunda kyrka den 24 augusti. Ytterligare ett möte hålls i Sockenstugan i Hammar den 26 augusti.

Det är en genomgripande plan som ska gälla i minst tio år och som berör all verksamhet inom blivande Askersunds pastorat, i Hammar, Askersund, Olshammar, Lerbäck, Snavlunda och Mariedamm.

Oro och kritik

Lite förenklat handlar det om att ha fler verksamheter i kyrkorna och göra sig av med ”onödiga” lokaler. En del förslag väcker oro och även kritik. Några exempel:

I Lerbäck föreslås en försäljning av Sockenstugan. Huset ligger mitt på ”kyrkbacken”, i en miljö som anses vara den bäst bevarande kyrkomiljön i Örebro län. Sockencentrumet är klassat av Riksantikvarieämbetet som riksintressant.

I Snavlunda föreslås en försäljning av all mark och alla ekonomibyggnader väster om vägen. En försäljning kompliceras av att Snavlunda Hembygdsförening har flera historiska byggnader på pastoratets mark. Ihop med lantmätare och hembygdsföreningen ska vi skapa en ändamålsenlig fastighetsbildning, sägs det i dokumentet. Även personalbostaden med tomt ska avyttras enligt förslaget.

Vid Sofia Magdalena kyrka i Askersund ska de två flyglarna säljas för att bli bostäder. Även prästgården säljs.

I Klockarbacken görs en om- och tillbyggnad av Norra flygeln.

Flyglarna vid Sofia Magdalena. Flyglarna vid Sofia Magdalena.
Gör gemensam plan

Bakgrunden till planarbetet är att alla församlingar och pastorat inom Svenska kyrkan, enligt kyrkoordningen, ska ha en lokalförsörjningsplan klar till 1 januari 2022.

I vågskålen ligger också att kyrkotillhörigheten gått ner under många år och att kyrkobesöken minskar. En utveckling som förväntas fortsätta. Det påverkar ekonomin och det påverkar behoven av lokaler.

Arbetet med planen leds av processledarna Lena Molin från kyrkorådet i Askersund-Hammars församling och Göran Eriksson från kyrkorådet i Lerbäck-Snavlunda pastorat tillsammans med en styrgrupp. Den består av de två ordförandena i kyrkoråden, Göran Arnersten från Askersund-Hammar och Irma Sandgren från Lerbäck-Snavlunda samt kyrkoherde Anna Söderström Wikell.

Intervjuer och möten

Processen inleddes i våras med att såväl anställda och kyrkans förtroende intervjuades. Efter vägen har flera möten med berörda hållits. Det har inneburit att flera inledande förslag har förändrats och ibland helt förkastats. Andra har tillkommit.

– När det gäller plandokument så är vi uppe i version elva nu. Planen är inte alltid det viktigaste. Ofta är det samtalen och diskussionerna om vilka lokalbehov vi har på lång sikt som är det viktiga, menar Göran Eriksson.

Parallellt med intervjuerna gjordes en sammanställning av all lokalanvändning under 2019 och de kostnader som var förknippade med lokalerna under samma år. Att det blev 2019 beror på att 2020 inte är riktigt representativt på grund av coronapandemin.

Kyrkan söker lokal i Åsbro

I lokalförsörjningsplanen sägs också att kyrkan bör etablera närvaro i Åsbro som är den största tätorten utanför centralorten. Åsbro har starkare tillväxt än andra orter i pastoratet och med en yngre befolkning. Det skulle kunna innebära avsevärda fördelar för Svenska kyrkan att vara närvarande där. Pastoratet söker därför en lämplig egen lokal som kan rymma öppen förskola.

Mer verksamhet i kyrkorummet

Enligt Svenska kyrkans bestämmelser ska kyrkobyggnadernas särställning beaktas i lokalförsörjningsplaneringen. Mycket handlar det om att bygga om kyrkorna så att kyrkorummet kan användas till fler verksamheter. Därigenom minskar behoven av många andra lokaler.

Under de två träffarna i nästa vecka presenteras lokalförsörjningsplanen i sin helhet.

– Fortfarande finns möjlighet att påverka. Vi tar tacksamt emot synpunkter och idéer, säger Göran Eriksson.

När kyrkofullmäktige (interimsdelegerade fram till sammanslagningen) träffas i november ska beslut tas om inriktningen av lokalförsörjningen för de kommande tio åren. Om fyra år ska den revideras.

Mötestider: Snavlunda kyrka den 24 augusti klockan 18. Sockenstugan i Hammar den 26 augusti klockan 18.30.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-08-20 22:08
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.