Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
30 May 2023
Tipsa: 073-629 83 19

Enighet och oenighet
kring budgeten i Askersund

Askersunds båda kommunalråd. Caroline Dieker (M) kommunstyrelsens ordförande och Anna Ahnér (S) oppositionsråd. Foto: Henrik ÖstenssonAskersunds båda kommunalråd. Caroline Dieker (M) kommunstyrelsens ordförande och Anna Ahnér (S) oppositionsråd. Foto: Henrik Östensson

Just nu arbetar man med budgeten i Askersunds kommun. När kommunstyrelsen möttes lades det fram hela tre förslag. Mest sticker kanske SD:s förslag ut, de vill sänka skatten med 20 öre. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet vill lägga lite mer pengar på bland annat skola och äldreomsorg.

Det är en rätt försiktig budget som kommunledningen lägger fram.

– Ja, läget är ju lite kärvare, vi gör bland annat stora, helt nödvändiga investeringar på bland annat nya förskolor,  Enligt SKR:s prognoser har vi ungefär sju miljoner mer i skatteintäkter att röra oss med, men samtidigt får vi en extra kostnad på ungefär samma belopp i pensionsinbetalningar. Systemet görs om, vilket är bra, men det kommer tillfälliga kostnader vi måste ta, säger Caroline Dieker.

En satsning gör man dock. Man inför extra planeringstid för förskolepedagoger.

– Man har det i fler andra kommuner. Vi tror det är viktigt och bra.

Som vanligt lägger moderaterna, med Dieker i spetsen sitt budgetförslag tillsammans med kristdemokraterna och liberalerna.

Partierna vill öka överskottet i kommunen till fem procent, för att kommunen långsiktigt ska klara att betala lån för de investeringar man gör just nu. Kommunledningen kalkylerar med en blygsam befolkningsökning på 25 personer per år.

Fotvård

Oppositionen, bestående av socialdemokraterna, centerpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet är relativt överens med kommunledningen om exempelvis investeringarna kommunen gör. Men en del saker skiljer i deras budgetförslag. Totalt vill oppositionen lägga tre miljoner på på olika satsningar.

Satsningarna är följande: Mer planeringstid i förskolan, Elevhälsa, aktiviteter för äldre och så ett gammalt krav från oppositionen, en kommunal fotvårdsterapeut.

– Allt det här är satsningar på att förbättra arbetsmiljö och både unga och äldres välbefinnande. Vi vet att skolelever som mår bra och äldre som kan röra sig, mår bra både i kropp, själ och om fötter, kostar mindre på sikt, menar Anna Ahnér (S)

Oppositionen vill finansiera satsningarna med ett något lägre överskottsmål, två procent.

– Vi räknar också med en befolkningsökning på 45 personer. per år. Den har varit 60-70 personer de senaste åren, säger Anna Ahnér.

Olika syn på SUFs finansiering

Oppositionen och kommunledningen är också oeniga om SUF, Sydnärkes Utbildningsförbund, som driver gymnasieskolan, Alléskolan.

– Vi menar att vi borde ha ett mer rättvist system för vad kommunerna som ingår i i förbundet, Laxå, Hallsberg och Askersund betalar. Kommunerna betalar i dag utifrån en schablon. Man betalar för antalet elever från respektive kommun, samma kostnad. Men i praktiken är det så att vissa utbildningar kostar mer, vissa elever kostar mer. Det har vi i Askersund förlorat på. Där har vi förhoppningar att komma överens med de andra kommunerna, eller, vi måste komma överens. Det kommer Askersund spara cirka fyra miljoner på.

Dieker exemplifierar med elever som inte klarar godkända betyg i nian.

– De kostar ju mer för Alléskolan. Vi har den lägsta andelen som inte klarar godkända betyg i Sydnärke. Trots det kostar gymnasieskolan lika mycket för oss.

– Jag tror inte alls det är realistiskt att de andra kommunerna kommer gå med på det, åtminstone inte på kort sikt. De stadgar även Askersunds kommun skrivit på bygger ju på en solidaritetsprincip, att det hela på sikt jämnar ut sig. Ibland är det dyrare för oss, ibland för de andra kommunerna. Jag tycker inte vi ska ändra den principen. Den gynnar alla på sikt, avslutar Anna Ahnér (S)

Vill sänka skatt

SD lade alltså en egen budget. Man vill sänka skatten med 20 öre per 100 kronor. Man vill bland annat spara drygt nio miljoner på Miljö- och tekniknämnden. Största delen av besparingen är en minskning av budgeten för scenkonst på Sjöängen. Där vill man spara 5,5 miljoner. En neddragning från 7,5 miljoner till 2 miljoner. Man vill också spara en miljon på Sydnärkes Utbildningsförbund. Däremot vill man lägga mer pengar på marknadsföring och väktare i centrum. Väktarna ska också ”försvåra för utländska kriminella ligor”. Man vill också att kommunen ska verkar återvandring av de utrikesfödda invånare man har.

Skälet till att man vill sänka skatten är att andra kommuner har lägre skatt. i Sydnärke hamnar dock Askersund i mitten med 33.40 per 100 kronor i lön. Laxå och Lekeberg ligger högre, medan Kumla och Hallsberg ligger lägre.

Alla tre budgetförslagen kommer tas upp i kommunfullmäktige.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-06-08 16:29
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla