Gå till innehåll
Askersund / Politik

Det verkar ha gått troll i kommunens planer på ny badplats i Åmmeberg. Här ska den byggas, men det blir inte till denna sommar. Foto: Weine Ahlstrand

Det dröjer med
ny badplats i Åmmeberg

Publicerad: 23 January 2023 16:19

Det verkar inte finnas någon ände för svårigheterna för att få till en ny kommunal badplats i Åmmeberg. Nu har kommunen fått dispens från strandskydde för att bygga en ny badplats, under ett villkor, att man genomför en arkeologisk utgrävning på platsen. Det innebär att badplatsen inte blir färdig till sommaren, som kommunen hoppats på.

Det var redan 2016 som kommunen stängde den gamla badplatsen i Åmmeberg. Orsaken var att man hittat så pass allvarliga föroreningar i marken runt badplatsen att det inte var lämpligt att bada där. Föroreningar  som härstammar från olika epokers metallframställning. Efter flera turer och och i alla fall ett avvisat förslag, Kolarängen, där markägaren ville ha mer betalt än kommunen var beredd att betala, hittade kommunen en lämplig plats vid Åmmelången, Alsnäs, 2021.

Beviljats dispens

Kommunen har ansökt om vattenverksamhet och strandskyddsdispens hos Länsstyrelsen för den planerade badplatsen i Alsnäs vid Åmmelången, detta efter att en kompletterande provtagning genomförts på platsen sommaren 2022. 

– Länsstyrelsen har beviljat vår ansökan om strandskyddsdispens, med förbehållet att det krävs en arkeologisk utredning för att klargöra om fornlämningar finns. Den arkeologiska utredningen bekostas av Länsstyrelsen, men utredningen kan först ske när snön smält och tjälen gått ur marken. Det här innebär tyvärr att badplatsen inte kommer att kunna stå klar inför badsäsongen 2023 som vi hoppats, säger Stefan Alander, avdelningschef för gata/park på Askersunds kommun. 

Ska avbrytas om fornlämningar påträffas

Om fornlämningar påträffas vid pågående markarbeten ska arbetena omedelbart avbrytas och Länsstyrelsens kulturmiljöhandläggare kontaktas. Vad som sedan händer är inte klart. När man bygger exempelvis en ny väg anser man ofta att det räcker med att fornlämningarna på platsen, om de finns, dokumenteras noga, sedan ger man byggtillstånd, eftersom vägar anses samhällsviktiga. Frågan är dock hur samhällsviktig länsstyrelsen anser att en badplats är, om man skulle hitta fornlämningar.

– Nu kan vi bara avvakta resultatet av den arkeologiska utredningen. Innan vi vet vad den visar kan vi inte ge några besked om och i så fall när badplatsen kan bli verklighet på den här platsen. Det är väldigt tråkigt att vi inte kan erbjuda en färdig badplats till sommaren i Åmmeberg, men vi är helt beroende av att vi får de tillstånd och beslut som krävs, säger Daniel Eriksson, förvaltningschef kultur, evenemang och fritid i Askersund.

Kommunen har varit noga ned att få med sig Åmmebergsborna på tåget. Det hölls en medborgardialog hösten 2021, innan den kompletterande provtagningen gjordes. Det framkom då att Åmmebergsborna gärna vill se en badplats vid Alsnäs, om den nu blir av

Annons

askersund