25 September 2020
Tipsa: 070-557 67 92

Dohnafors-ån får ett nytt flöde

Arbeten pågår vid Lindbomossen. Foto: Olle Widell.Arbeten pågår vid Lindbomossen. Foto: Olle Widell.

Nu leds Dohnaforsån utanför Askersund om. Målet är att förbättra kvaliteten på vattnet när det når Alsen och Vättern,

En del av flödet i Dohnaforsån ska ledas om och återfå sin gamla sträckning. Den ändrades när jordbruket intensifierades och krävde åtkomlighet och större yta. Nu tas ett inlopp upp norr om Lindbomossenvattnet rinner sedan igenom mossen och släpps tillbaka i ån närmare landsvägsbron, där riksväg 50 korsar Dohnaforsån, ungefär i höjd med Askersunds landskyrka. På så sätt kan en del av den fosfor och kväve som kommer från jordbruket uppströms bindas i mossen och på det sättet förhindras att nå Alsen och Vättern. Lindbomossen ligger öster om riksväg 50, mellan rondellen vid södra infarten och Dohnaforsån.

Arbetet utförs av Hirsikangas Gräv och Schakt och beräknas vara klart i slutet av maj.

När småbåtshamnen i Askersund muddrades pumpades massorna via en ledning under vägen upp och lades i mossen. Massorna bestod av gammal sjöbotten och det är den som grävmaskinerna nu fördelar om. 

Projektet finansieras till största delen av statliga medel. Länsstyrelsen vill återskapa våtmarker och bara i Örebro län finns 100 områden som man vill förändra. Förhoppningsvis kan Askersundsborna få ett nytt rekreationsområde på köpet.

Grävarbetena ska vara klara i maj.
Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-03-17 20:15
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.