Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
03 February 2023
Tipsa: 073-629 83 19

Det långa vattenstoppet hade kunnat undvikas

Askersundsbor som köade för vatten på Askersunds kommun i torsdags. Foto Lars- Göran MånzonAskersundsbor som köade för vatten på Askersunds kommun i torsdags. Foto Lars- Göran Månzon

När det förra onsdagen uppstod en akut vattenläcka på en vattenledning nära Hammar, blev i princip hela Askersunds kommun utan vatten i mer än ett dygn. Det finns en parallell ledning med vilken man kunnat undvika vattenstoppet. Men denna ledning fungerade inte, den gick inte att koppla på. Enligt vad Sydnärkenytt erfar berodde det på att kärvande, illa underhållna ventiler, inte kunde öppnas.

Susanne Jarl, chef för tekniska förvaltningen i Askersunds kommun bekräftar att det finns en parallell reservledning från kommunens vattenverk i Harge.

– Det finns en parallell reservledning. Jag vet inte exakt detaljerna, om varför ledningen inte gick att använda, men så var det, reservledningen gick inte att använda. Vi provade det initialt, men misslyckades.

Därför blev det stopp i vattnet från onsdag kväll till torsdag kväll. Därefter kokningsrekomendation. Den innebar att Askersundsborna fick koka allt vatten fram till den 16 januari, i söndags. Alternativt hämta sitt dricksvatten i tankar som kommunen ställt upp. 

Enligt en anonym källa i Askersunds kommun är orsaken till att  parallell-ledningen inte kunde öppnas välkänd för tekniska förvaltningen.  Det ska ha berott på att ventilerna som öppnar reservledningen och stänger den vanliga ledningen inte fungerade, De hade kärvat igen på grund av dåligt underhåll. Ventilerna har inte provöppnats regelbundet.

En mindre ledning

Susanne Jarl berättar också att reservledningen inte är lika grov som den ordinarie ledningen..

– Nej, men hade vi kunnat öppna reservledningen  hade vi kunnat begränsa vattenstoppet till kanske bara Hammar och Sänna, alternativt kanske kört hela systemet, men med lägre tryck än normalt. 

– Att det uppstår en läcka på en vattenledningen är inget konstigt. Sådant händer. Men det är kanske mer anmärkningsvärt att systemen för att öppna en reservledning underhållits så pass dåligt att de inte fungerar när det behövs, kommenterar den anonyma källan händelsen.

Det var huvudledningen från kommunens vattenverk i Harge, vid Vättern, som sprang läck.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2023-01-18 16:01
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Trädgårdsgatan 9B, 692 31 Kumla