Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
07 December 2021
Tipsa: 073-629 83 19

"Det är inte en demokratisk process"

Marie och Håkan Jauren kommer få vägen ett par hundra meter från sitt fritidshus. Den kommer gå ungefär vid den lilla vägen bakom dem. Foto: Henrik ÖstenssonMarie och Håkan Jauren kommer få vägen ett par hundra meter från sitt fritidshus. Den kommer gå ungefär vid den lilla vägen bakom dem. Foto: Henrik Östensson

Den stora ombyggnaden av riksväg 50, söder om Hammar, rycker allt närmare. Det finns en vägplan troligen fastställs nästa år. I bland annat Stora Forsa, blir det en rejäl förändring. Vägen kommer att flytta en bra bit öster om den sträckning vägen har i dag.

Boende och fritidsboende oroar sig nu för hur vägen kommer påverka Stora Forsa och livet där.

– Vi är definitivt inte emot att vägen, byggs om, tvärt om, alla inser nog att det måste ske. Det är en olycksdrabbad vägsträcka med tung trafik i dag. Men vi är oroliga för hur den vägsträckning som i dag ligger ska påverka oss som bor eller har fritidsboende här. Hur blir det med buller?. Vi vet också att den flera hundra år gamla byvägen från sjön upp till själva byn Stora Forsa kommer klippas av. Det kommer bara bli en gång- och cykeltunnel, säger Håkan Jauren som har fritidsboende i Stora Forsa.

Han och Marie Jauren tar emot i sitt fritidshus

– Vi är här året runt, mer eller mindre, berättar han.

Vägen flyttar

– Vägen kommer flytta från några hundra meter väster om huset till några hundra meter öster om huset.

– Den väg som går utanför vårt hus kommer som vi förstår klippas av helt vid den nya vägen. Här blir ingen korsning, eller påfart. Istället blir det en gång- och cykeltunnel intill den bro man tänker över Forsaån, som rinner förbi något hundratal meter från vägen.

Ställs inför faktum

– Vi talar för fler i byn när vi säger att vi inte gillar hur den här processen gått till. När det bjudits in till samråd har det talats om en demokratisk process, där alla ska få vara med och göra inspel. Vår upplevelse är väl snarast att man informerat om vad som gäller och ställt oss inför faktum. Bättre att stå för det än att tala om demokratisk process och att vi skulle ha något slags inflytande över hur vägen ska gå, för det har vi inte.

Stefan menar att känslan är att man bygger vägen för de som passerar på den. 

– Vi som bor här, eller har fritidsboenden får bara anpassa oss.

Produktionsstart 2025

Vägen ska byggas om hela vägen från strax norr om Brattebo Backe, söder om Gärdshyttan och fram till Nykyrka. Den nya sträckningen kommer börja ungefär mitt i Brattebo backe och sträcka sig Öster om den sträckning vägen har i dag, alltså längre från Vättern. Den kommer gå ihop med nuvarande vägsträckning vid Nykyrka ungefär. Befintlig sträckning behålls från Nykyrka – Medevi. Sedan i ny sträckning väster om den nuvarande vägen i höjd med Västanvik och från Nydalen öster sida om befintlig väg upp till Brattebro backe.   

– Den vägplan som nu ligger är lämnad till Trafikverkets avdelning för juridik och planprövning. De går igenom planen för att se om den håller juridiskt, fungerar med de regler som finns. Det arbetet är förhoppningsvis klart nästa sommar. Sedan ska vi hantera överklaganden, ta fram förfrågningsunderlag, genomföra upphandlingar och driva  miljödomar. Vi planerar för produktionsstart 2025, berättar Jonas Danielsson som är projektledare för vägplanen.

Korsning och bro

Jonas Danielsson  bekräftar att det inte blir någon korsning för byvägen upp mot Stora Forsa.

– Det blir korsning för oskyddade trafikanter, fotgängare och cyklister, vid den bro vi ska bygga över Forsa-ån, under vägen.

Han fortsätter:

– Däremot blir det en bro för en enskild väg över vägen bara  500 meter söder om den här vägen. Den kommer gå att nå lätt. Det blir också en plankorsning ungefär en kilometer norr om Stora Forsa, vid Norra Kärra. Det kommer bli en vanlig fyrvägskorsning men med säkra fält för vänstersvängar.

Vad kommer det sig att nu ni lägger korsning och bro just på dessa platser?

– Flera faktorer. Dels ska korsningar och broar vara någorlunda jämt fördelade längs vägsträckan. Dels är det en frågan om lämpliga platser. Platsen en liten bit söder om själva Stora Forsa passar för en bro.

Bullerskydd där det krävs

När det gäller buller står det i vägplanen att fastighetsåtgärder ska utföras på fastigheter där gällande riktlinjer för buller överskrids och där bulleråtgärder är samhällsekonomiskt rimliga, eller tekniskt möjliga. I klartext innebär det att man helt enkelt löser in hus som hamnar för nära vägen, eftersom det aldrig går att få ner bullret på godkänd nivå precis intill en väg.

 Riktvärdet är 55 decibel utomhus i medelbuller och 70 dB(A) i maxvärden. Inomhus 30 decibel och 45 decibel som maxvärde nattetid för ostörd sömn.

Det finns en kritik mot att ni kanske inte lyssnar så mycket, mer ställer boende längs den nya vägen inför faktum, kan du förstå den kritiken?

– Vi tar till oss synpunkter och inspel vi får och värderar dem. Det är mängder med saker som ska vägas in när ett sådant här stort vägprojekt ska till. Kulturmiljö, naturmiljö, trafiksäkerhet samhällsekonomisk nytta. Vi kan inte tillmötesgå alla önskemål, krav, menar Jonas Danielsson.

Han menar dock att det gjort förändringar i vägplanen efter önskemål från boende efter vägen.

– Sedan kan man alltid tycka att dialogen borde bättre, att vi skulle vara mer tillgängliga för att svara på frågor och liknande, jag har förståelse för det. Men vi måste hinna arbeta mellan varven.

Pengar finns i planen

Riksväg 50 som utgör en del av den så kallade Bergslagsdiagonalen, utgör en nationell angelägenhet och beslutas ytterst av regeringen.

– I den nationella plan som ligger nu finns pengar budgeterade för den här ombyggnaden, utbyggnaden. Men det är en politisk fråga, Regeringen ska ta beslut om en ny plan i vår. Det finns alltid en risk att man ser mer angelägna projekt. Men som det ser ut nu är planen att vi ska igång 2025, säger Jonas Danielsson.

Planer på en ny sträckning av riksväg 50 förbi Stora Forsa har varit på tapeten i många år, flera decennier. Sedan 2017 har dock planen intensifierats. Sedan dess har den exakta sträckningen flyttat lite hit och dit. Ett skäl är att vägen i en ursprunglig sträckning hamnade över ett gammalt gruvhål.

– Det har gjort att vi flyttat vägen, av flera skäl. Dels är gruvan ett fornminne, del finns en risk för att bärigheten över gruvan kan påverkas. Det finns också en viss risk att marken i och runt gruvan innehåller miljögifter. Dem vill vi inte röra eller gräva i, avslutar Jonas Danielsson.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-11-24 20:07
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.