Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
07 May 2021
Tipsa: 070-557 67 92

Parkering försenar
bygglovet för Norra bergen

Norra bergen som det såg ut i februari i år, husen står tomma. Foto: Foto: Weine AhlstrandNorra bergen som det såg ut i februari i år, husen står tomma. Foto: Foto: Weine Ahlstrand

Företaget 3GGG Invest AB har inlett lite av en strid mot Askersunds kommun och Sydnärkes byggförvaltning om bygglovet för fastigheten Norra Bergen i Askersund, som man anser drar ut för långt på tiden.
– En advokat kommer från och med nu få driva bygglovsärendet och mina kontakter i ärendet. Det pågår något slags vendetta mot mig som företagare, hävdar Jonas Gylling, VD.
Allt handlar ytterst om en parkering, där det var tänkt att det skulle bli bostäder.

I början av februari blev det klart att företaget 3GGG invest, via ett helt nystartat bolag, Norra Eden AB, köpt det gamla äldreboendet Norra Bergen i centrala Askersund. Äldreboendet tömdes under hösten när kommunen flyttade all verksamhet, och de boende, till det nybyggda Smedsgården.

Företaget skrev en avsiktsförklaring med Askersunds kommun om att Norra Eden ska omvandla det gamla äldreboendet till attraktiva bostäder. Köpeskillingen var 11 miljoner. I februari berättade Jonas Gylling för Sydnärkenytt att man planerar att investera ungefär 100 miljoner och att det ska bli hyresrätter, framför allt för äldre.

Man planerade då också för en speciell lösning, där det förutom bostäder för de äldre ska finnas ungdomsbostäder, vars hyra delvis ska subventioneras.

– Tanken är att de ungdomar som väljer det här boendet, kanske som första boende, ska vara med de äldre och ordna någon aktivitet en gång i veckan, berättade Jonas Gylling.

Inte fått bygglov

Sedan har projektet dock kört fast. Det bygglov företaget sökte i slutet av februari är inte beviljat. Sydnärkes byggförvaltning har velat ha kompletterande uppgifter. Sedan har Gylling fått beskedet att bygglovet inte kommer tas upp förrän på Sydnärkes Byggnadsnämnds möte i juni.

Innergården på Norra bergen i februari. Foto: Weine Ahlstrand Innergården på Norra bergen i februari. Foto: Weine Ahlstrand

– Det är allvarligt på flera sätt. Dels ökar ju våra kostnader för varje dag som går när vi inte kan börja vårt projekt. En del i finansieringen av det här är att vi söker det statliga investeringsstöd som finns för att bygga hyresrätter. Får vi inte bygglov kan vi inte i tid lämna in ansökan för att få stödet. Då riskerar vi gå miste om det. Det i sin tur innebär kanske 20-30 procent högre hyror, vilket kommer göra det betydligt svårare att hyra ut bostäderna när vi väl blir klara, säger Jonas Gylling.

Kommer bli försenat

I ett mail till Sydnärkenytt utrycker Gylling oro för att fördröjningen ska få bolagen på obestånd på grund av förseningen. Båda bolagen ägs av Gylling, hans far och hans bror.

Lagen säger att en kommun måste bevilja bygglov inom tio veckor. Så lång tid har det inte gått sedan ansökan lämnades in. Men om beslutet om bygglov, som man sagt, dröjer till juni, har tio veckor passerat med rätt stor marginal.

Gylling menar att en del i avtalet var just att man lovats skyndsam hantering och vägledning från kommunen för att kunna komma igång så snabbt som möjligt.

Stor arbetsbelastning

Caroline Dieker (M), kommunstyrelsens ordförande, säger att hon inte kan eller bör kommentera enskilda bygglovsärenden. Men hon tar ändå ansvar och erkänner att förvaltningen har en stor arbetsbelastning och att det är politiken som är ytterst ansvarig för situationen oavsett vad den beror på.

– Både vi och våra politiska föregångare har fått till oss att Sydnärkes Byggförvaltning borde beviljats mer medel. Man kan väl beskriva situationen lite grann som en gummisnodd. Tjänstemännen i byggnadsförvaltningen kämpar på, gummisnodden har tänjts ut lite för varje år. Det har dels handlat om resurser som vi inte tillfört, det har också handlat om att det inte är helt lätt att rekrytera folk med den kompetens som behövs.

Betydligt fler ärenden

Det fungerade enligt Dieker ändå bra, för de flesta ärenden kunde man bevilja bygglov snabbt.

– Sedan kom Covid-19-pandemin, då brast gummisnodden. Fler och fler ansökningar för att exempelvis få bygga altaner, friggebodar och liknande i kombination med att folk varit sjuka och ökade krav på att vara hemma om man har system har gjort att det under det gångna året tagit längre tid. I de flesta fall så hanterar man ändå ärendena inom den lagstadgade tiden på 10 veckor.

Antalet bygglovsärenden ska ha gått upp med 70 procent. Bygganmälningar ökade med 173 procent.

Men varför har ni inte tillfört resurser tidigare?

– Det har funnits flera skäl. Vi har vetat att läget varit pressat. Men senast begäran om mer pengar kom var förra våren. Vi var då i ett läge där vi trodde vi skulle få göra mycket stora besparingar i den kommunala budgeten. Vi kände i det läget att detta bara var en av alla saker vi skulle tvingas prioritera ner.

Dieker menar också att sådan beslut visat sig ta lite längre tid i och med att Sydnärkes byggförvaltning är gemensam med Lekeberg och Laxå kommuner. Alla kommunerna måste ju fatta beslut om resurser, kostnader och hur de ska fördelas.

Parkering istället för bostäder

Enligt Fredrik Idevall, chef för Sydnärkes byggförvaltning, är dock inte resursbrist skälet till att just 3GGG:s bygglov tar tid.

– Nej, inte i detta fall. Det handlar om den så kallade delegationsordning vi arbetar med. Många ärenden avgör vi på delegation. Det vill säga att nämnden helt enkelt gett oss tjänstepersoner tillstånd att avgöra en del frågor utan att byggnämnden måste fatta politiska beslut. Man gör så i många ärenden, eftersom det annars skulle ta orimlig tid.

Men vissa ärenden får inte tjänstemännen själva fatta beslut om.

– Det kan gälla saker av principiell natur, eller fall där en bygglovsansökan exempelvis går emot en detaljplan. Sådana beslut måste enligt lag och den beslutsordning man politiskt fattat beslut om, tas av politikerna i byggnadsnämnden. Det är så det är i i det här fallet.

Så vad handlar det om mer konkret?

– Det handlar om en parkering. I Askersunds kommun och i flertalet kommuner har man regler för vad som gäller när man ska bygga, med avseende på parkeringar. Ska man bygga ett hus med hyresrätter krävs ett visst antal parkeringsplatser. Företaget som lämnat bygglovsansökan har också tänkt på det. Avsikten är att använda en yta som ligger på andra sidan gatan sett från den fastighet som ska bli hyresrätter.

Problemet är att just den ytan är detaljplanerad för bostäder i gällande detaljplan.

Krävs parkering för bygglov

– Det gör att våra bygglovshandläggare inte kan fatta beslut om att bevilja bygglov för fastigheten enligt de regler vi följer. Det enda alternativ vi hade kunna gå på vore att besluta om avslag, nej till bygglov. Vi ansåg då att det var bättre att vänta med beslut, för att ge nämnden möjlighet att bevilja bygglovet.

Så ni ger inte bygglov på själva bygget på grund av parkeringen?

– Vi får inte bevilja bygglov för bostäder om inte parkeringsfrågan är löst i enlighet med kommunens regler, så parkeringsfrågan har definitivt påverkat handläggningstiden.

Går inte att skynda på processen nu

Idevall passar på att ge ett tips:

– Ett sätt att få sitt bygglov snabbt är att direkt lämna in allt underlag som behövs från början.

– Har vi alla parametrar, alla handlingar från början går det ofta fortare att fatta beslut, menar han.

Går det inte på något sätt att skynda på den processen?

– Nej, när det gäller parkeringen hade vi inte kunnat göra det snabbare med de regler och lagar vi följer, avslutar Idevall.

Jonas Gylling har valt att inte kommentera turerna kring parkeringen.

Askersunds kommun har en gemensam byggnämnd och byggförvaltning med Lekebergs och Laxå kommuner. Nämnden styr förvaltningen politiskt. Men förvaltningen är en myndighet som ska fatta självständiga beslut utifrån de lagar, regler och politiska beslut som finns.

3GGG Invest äger bostäder i Askersund, Hallsberg och Pålsboda. Norra Bergen är det utan jämförelse största projektet man går in i så här långt.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-04-26 16:43
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.