Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
18 January 2022
Tipsa: 073-629 83 19

"Rena falsarierna
– SD ljuger"

Caroline Dieker (M) skräder inte orden när hon kommenterar det flygblad om förskolorna som SD i Askersund delat ut. Till vänster, Anna Ahnér (S). Arkivfoto: Olle Widell.Caroline Dieker (M) skräder inte orden när hon kommenterar det flygblad om förskolorna som SD i Askersund delat ut. Till vänster, Anna Ahnér (S). Arkivfoto: Olle Widell.

Valrörelsen har dragit igång i Askersund. Sverigedemokraterna har delat ut ett flygblad med rubriken ”Bunt ihop dom och stopp in dom på IP”. Där kan man läsa att tjänstemän och politiker i Askersunds kommun planerar att tömma byskolorna för en central skola/förskola i kommunen.
– Det här rena falsarier, lögn, påhitt, säger Caroline Dieker (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Jag blir tämligen irriterad. Sverigedemokraterna står själva bakom den nu gällande budgeten. I den finns åtskilliga satsningar på förskolor ute i våra mindre orter. Det finns inga som helst planer, eller ens tankar på, att centralisera förskolorna, eller lägga ner, fortsätter Caroline Dieker. 

Ordagrant skriver SD så här i flygbladets inledning:

”Politiker och tjänstemän jobbar just nu på ett lika osannolikt som oseriöst förslag. Nämligen att på sikt samla alla förskolebarn från kommunens alla hörn i en megaförskola vid IP (plus en central avdelningsförskola i Åsbro).

Byskolorna ska alltså tömmas på barn för att istället placeras på en central skola/förskola i kommunen”.

Med IP menar man idrottsplatsen i Askersund.

Irriterad

Caroline Dieker är inte nådig när hon uttalar sig om flygbladet.

– Jag sticker inte under stol med att jag blir irriterad. Det är rakt av falsarier, ren lögn, påhitt. SD vet mycket väl att det inte finns några planer på att lägga ner förskolor. De var själva med och röstade igenom den budget som nu gäller. I den finns flera satsningar på förskolor, inte minst ute i flera av de mindre orterna.

Inga planer på centralisering eller nedläggning

I dag har kommunen förskolor i Åmmeberg, Zinkgruvan, Askersund, Hammar, Åsbro, Olshammar, Rönneshytta, Snavlunda och Zinkgruvan.

– Inte någon av dessa förskolor är på något sätt hotade. Inte ens i någon slags långsiktig ambition. Det är inte något vi diskuterat. Däremot har vi en situation där vi har på tok för få förskoleplatser i kommunen. Vi har också på vissa håll lokaler som är omoderna och inte så ändamålsenliga. Det gör att vi satsar en del. I Åsbro ska vi bygga en helt ny förskola. Den ska ersätta två äldre förskolor. Det finns ett fullmäktigebeslut och budgeterade pengar för fyra avdelningar. Det kommer inte räcka. Därför har vi en skrivelse som förhoppningsvis kommer klubbas i mars, där vi tillför medel så vi kan bygga ytterligare ett par avdelningar, totalt sex. De kommer i princip vara fulla redan från start, av barn från Åsbro. Det finns ett stort berhov.

Hon fortsätter:

– I Hammar har vi en redan beslutad satsning där vi flyttar in förskolan i den befintliga skolan. Där blir det helt nya lokaler och bland annat ett nytt kök. I Åmmeberg får förskolan, som är trångbodd, större lokaler när mellanstadieleverna flyttar ut. I Rönneshytta har vi utökat antalet förskoleplatser med prefabricerade moduler.

Sex avdelningar

Men megaförskolan vid Askersunds IP då?

– Där ska vi bygga en ny förskola med sex avdelningar. Det är den SD kallar för en megaförskola. Den ska ersätta en annan förskola med tillfälliga lokaler. Sex avdelningar kommer inte vara fyllda från början. Men vi vill satsa så vi ligger lite före när det gäller antalet förskoleplatser. I Åsbro bland annat, ligger vi ju efter hela tiden, ett ständigt underskott. När vi ändå bygger vill vi ta lite höjd.

Hävdar långsiktiga planer

När vi frågar Lina Särén, SD, om varifrån uppgifterna om ”megaförskolan” som ska tömma byskolorna kommer, säger hon först att det står i protokollet för fullmäktige. När vi säger att vi letat i protokollen utan att hitta tecken på sådana planer backar hon delvis.

– Det handlar om en långsiktig plan, effektivisering. Man vill genomföra det här långsamt så att man kan vänja folk vid tanken.

Men det står ju i ett flygblad att politiker arbetar på ett förslag att lägga ner förskolorna?

– Ja, vi vill få folk att vakna.

Men vad har ni egentligen för belägg för att man planerar att centralisera förskolorna, att det finns ett sådant förslag?

– Kommunledningen har avsatt 33 miljoner för en megaförskola vid IP.

Ska byggas vid Solberga IP

På detta svarar Caroline Dieker så här:

– Jag vet inte om man kan använda begreppet megaförskola, men jo, vi ska som sagt bygga en förskola med sex avdelningar vid idrottsplatsen och en i Åsbro. Men där kommer det inte rymmas några barn från våra småorter. De behövs för att lösa den värsta bristen på förskoleplatser. I Åsbro hade vi redan behövt dem. Sex avdelningar på en förskola är numera inte någon stor förskola. I Hallsberg finns exempelvis en förskola med nio avdelningar

– Men vi är emot sådana stora megaförskolor säger Lina Särén.

Kopplar till mellanstadiet

När vi åter frågar Lina Särén varifrån uppgifterna om att barn från förskolorna i småorterna ska flyttas till Askersund och Åsbro kommer, svarar hon med ett resonemang kring det som hände med mellanstadieskolorna i de mindre orterna.

– Där talade man om att inget skulle förändras, sedan fick föräldrarna brev om att deras barn, exempelvis från Åmmeberg, skulle centraliseras och börja vid Närlundaskolan i Askersund.

Men finns det något förslag från kommunledningen att centralisera förskolorna?

– Nej, inte än, men det kommer. VI vill få folk att vakna.

Caroline Dieker avfärdar detta resonemang som fantasier, falsarier.

– Det finns ingen sådan dold agenda, inga planer på något framtida beslut. Vi ska ha alla förskolor kvar. Vi satsar åtskilliga miljoner på det. Sverigedemokraterna röstade ju själva för dessa förslag. Vi har behov av alla förskoleplatser som finns, vi skulle behöva betydligt fler, avslutar Caroline Dieker.

“SD har ju själva röstat på förslaget om förskolan vid IP”

Anna Ahnér (S), oppositionspolitiker i kommunstyrelsen delar Diekers kritik mot SD.

– SD sprider falsk information. Det finns inget hot alls mot förskolor i ”byarna”. Inget parti har lagt något sådant förslag. Vi i S tycker det är mycket viktigt att det finns förskolor på alla orter i kommunen. SD håller på med smutskastning och jag är upprörd över deras tilltag. 

Hon fortsätter:

– SD tillhör makten , kommunledningen, i Askersunds kommun då de genom att rösta på minoritetsstyrets budget ger dem makten. SD tillhör därmed makten.  Budget för 2022 antogs 14 juni på fullmäktige. SD röstade ja till den. På sidan 21 i budgeten står om investeringar för förskolan i Askersund, det SD nu kallar megaförskolan. De har alltså sagt ja till att bygga den förskolan genom att rösta på den budgeten. 

Uppdatering 10.32 den 13 januari 2022

Efter det att vi publicerade artikeln har Lina Särén hört av sig.

Hon har skickat ett utdrag ur ett protokoll från ett möte i barn- och utbildningsnämnden. Hon menar att det just är en punkt som fått SD att formulera det flygblad man delat ut.  Det hela är ett utdrag av en så kallad tjänsteskrivelse. Det är alltså tjänstemännen i utbildningsförvaltningen som skrivit följande:

”Sedan en tid tillbaka har förvaltningen förberett ett beslutsunderlag gällande organisationen av grundskolan i kommunen, där nu beslut är fattat om en ny skolorgansiation. En översyn av organisation av kommunens förskolor behöver också genomföras och förvaltningen har tagit fram förslag till ett underlag som berör organisationen av kommunens förskolor med förslag till åtgärder för en hållbar förskoleorganisation

Förvaltningen anser att detta är goda och genomförbara förslag som inte innefattar avvecklandet av några förskoleenheter. Ytterligare ett steg kan vara att förändra öppettider eller att avveckla förskolor på flera orter.”

Det är framför allt alltså den sista meningen Särén pekar på. 

Så här kommenterar Caroline Dieker:

– Jag har blivit uppmärksammad i dag på att den här skrivningen faktiskt finns. Meningarna är hämtade från förvaltningens utredning. Det är ingen hemlighet att förvaltningen, tjänstemännen,  med jämna mellanrum brukar vilja lägga ned exempelvis förskolan Olshammar och Zinkgruvan. Under min tid i barn- och utbildningsnämnden har vi alltid valt att inte gå på deras förslag. Besluten fattas ju till sist av politikerna och inte av förvaltningen. Vi har inga som helst planer på att lägga ner några förskolor och har heller aldrig lyft fram det som förslag, varken i de politiska sammanhangen eller i våra egna politiska dokument. Tvärtom, där står det att förskolorna ska finnas kvar.

Hon fortsätter:

– Som politiker måste vi förstå skillnaden mellan det förvaltningen föreslår och de politiska besluten. Jag tycker att det verkar som att den som har tagit fram informationen från SD inte riktigt gör det

“Tjänstemän har ändrat förslag förr”


Lina Särén menar dock att tjänstemän tidigare fått sin vilja igenom i Askersunds kommun och hänvisar då till beslutet om mellanstadiet.

– Där var det ju så att tjänstemän ändrade förslag i efterhand.

Hon vill dock inte berätta vilka belägg SD har för att det faktiskt finns ett förslag, eller arbetas på ett förslag, om att flytta samtliga barn från smårorterna till centrala förskolor.

Hon svarar inte heller på varför SD valde att stödja den budget där pengar för den förskola de kallar ”megaförskola” finns avsatta.

Kommentera artikeln
Publicerad: 2022-01-13 7:48
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Henrik Östensson, redaktör: 073-629 83 19, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.