Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till senaste nytt Hoppa till ortsmeny Hoppa till sektionsmeny Hoppa till informationsmeny
Logotyp Sydnärkenytt
28 September 2021
Tipsa: 073-629 83 19

Skolinspektionen avslår
ansökan om friskola i Snavlunda

Föreningen Snavlunda friskola ekonomisk förening, som ansökte om att få starta en friskola i Snavlunda efter att kommunen tagit beslutet att lägga ner grundskolan, får avslag på sin ansökan.

Skolinspektionen avslår ansökan på grund av att man bedömer att skolan inte kommer leva upp till skollagens krav på flera områden. Bland annat gäller det elevhälsovård.

Elevhälsoarbete godkänns inte

Bland annat handlare det om det elevhälsoteam som måste finnas på en skola. Föreningens plan var att hyra in den kompetensen från ett bemanningsföretag inriktat just på sådan verksamhet. Den sammanvägda bedömningen av hur det är tänkt att den personalen ska arbeta tillsammans med personalen på skolan har gjort att Skolinspektionen anser det otillräckligt. Här har föreningen haft möjlighet att komplettera, förtydliga ansökan, vilket skett. Det har dock inte ändrat inspektionens bedömning.

För få elever

Inspektionen  gör också bedömningen att det för en skolenhet med relativt få elever, som den nu sökta, kan bli svårt att leva upp till de krav på kvalitet som skollagen ställer.  Man menar att det inte är visat att föreningen har förutsättningar att bedriva en långsiktig verksamhet av hög kvalitet.  

Föreningen har bland annat tänkt klara av en del språkval genom undervisning på distans och tillsammans med den verksamhet kommunen bedriver. En lösning inte Skolinspektionen helt accepterat. Så här skriver man: ”Skolinspektionen gör bedömningen att det inte är säkerställt att sökanden kommer kunna anställa behöriga lärare som täcker samtliga grundskolans ämnen, inklusive ämnen inom språkval”.

Beslutet går att överklaga till förvaltningsrätten i Stockholm. Vi har sökt Lina Tingö, eldsjäl i föreningen, hon har dock än så länge inte gått att nå.

Ortens företag har backat upp och sponsrat friskoleföreningens ansökan, som kostar en hel del pengar.  Elevunderlaget för första året var 41 elever, något som enligt prognos skulle öka upp till över 60 inom några år.


 

Samma ämne:

Kommentera artikeln
Publicerad: 2021-09-09 12:57
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.