30 October 2020
Tipsa: 070-557 67 92

Askersund säger nej till vindpark i Odensvi

Askersunds kommun vill inte att projektet med vindparken vid Odensvi genomförs. En oro finns för vindkraftverkens påverkan på naturreservatet Dovra sjöar.

Detta framgår i ett skriftligt svar, riktat till Hallsbergs kommun. Det handlar om den vindparksanläggning som Stena Renewable vill bygga med sju nya och 270 meter höga vindsnurror i Odensvi. Platsen ligger visserligen i Hallsbergs kommun, men eftersom Askersunds kommun gränsar till området ges man möjlighet att yttra sig i samrådet.

Buller och skuggning

Askersund gav remissvar redan 2009 på planen, och då hade man inget att invända mot de utpekade områdena för vindkraft. Sedan planen fastställdes har vindkraftverkens storlek ”ökat markant”, noteras det i skrivelsen. Det som bekymrar grannkommunen är vindkraftverkens påverkan på naturreservatet Dovra sjöar, man vill även slå vakt om att invånare och besökare inte ska drabbas av störningar som buller eller skuggning.

Klagomål till rätt kommun

Skrivelsen innehåller även en passning – till Hallsberg. För om någon, till exempel boende i Askersund, vill klaga på etableringen ska det göras till ansvarig kommun. Det vill säga Hallsberg, ”då vår miljöförvaltning inte kan agera i annan kommun”, skriver alltså Askersund.

Anna Ahnér (S) gjorde ett tilläggsyrkande till svaret att Askersunds kommun anser att projektet inte ska genomföras. Efter att kommunstyrelsen ajournerat sig i två minuter yrkade dess ordförande Caroline Dieker (M) bifall.

Hallsbergs kommun säger i princip ja till vindparken Odensvi med förbehållet att vindkraftverken måste flyttas längre från Dovraområdet. De snurror som är tänkta att stå några hundra meter från sjöarna säger kommunen nej till.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-10-13 12:31
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.