Gå till innehåll
Askersund / Gränstrakter

En grupp Nydalen bor samlade in 163 namnunderskrifter om att flytta kommungränsen, så att orten skulle byta kommuntillhörighet. Nydalen ligger både i Örebro län och Östergötlands län

Askersund vill behålla Nydalen i kommunen

Publicerad: 8 November 2023 12:17

Askersunds kommun säger nej till begäran om att flytta kommungränsen så byn Nydalen med omgivning skulle hamna i Motala kommun.
– Ska man göra en sådan flytt ska man, enligt lagen se bestående fördelar för kommunen eller delar av kommunen. Vi ser inga sådana fördelar, för någon, inte ens de boende i Nydalen. Tvärt om ser vi att man kanske löser en del problem, men skapar ungefär lika många nya, säger Caroline Dieker (M) kommunstyrelsens ordförande i Askersund.

Askersunds kommun säger nej till begäran om att flytta kommungränsen så byn Nydalen med omgivning skulle hamna i Motala kommun.

– Ska man göra en sådan flytt ska man, enligt lagen se bestående fördelar för kommunen eller delar av kommunen. Vi ser inga sådana fördelar, för någon, inte ens de boende i Nydalen. Tvärt om ser vi att man kanske löser en del problem, men skapar nya för andra, säger Caroline Dieker (M) kommunstyrelsens ordförande i Askersund.

– Hade det varit så enkelt att exempelvis alla skolbarn, förskolebarn och gymnasielever i Nydalen redan åker till Motala hade det kanske funnits utrymme att överväga en flytt av gränsen. Men det är ganska uppdelat. En del barn, skolelever åker till Askersund och gymnasieskolor i länet, andra åker till Motala. Skulle vi flytta gränsen skulle ju det problem barn som går i skolan i Motala kommun har i dag uppstå för de barn som går i skolan i Askersunds kommun, fortsätter Dieker.

Svårt att se stora fördelar

– Det är svårt att se stora fördelar. I dag ligger ju platsen långt ut i Askersunds kommun.  Skulle gränsen flyttas skulle man istället bo långt ut i Motala kommun. Vissa skulle gynnas av det, andra skulle missgynnas.

I kommunens utredning pekar man också på flera rena missförstånd i den ansökan om att flytta kommungränsen som ett antal Nydalen-bor lämnat in. Bland annat att man har postnummer till Motala och att räddningstjänsten får problem för att man inte vet vilket läns räddningstjänst som ska rycka ut Redan i dag menar kommunen att det sker ett omfattande samarbete mellan Nerikes Brandkår och räddningstjänsten i Motala kommun. Att byta postnummer är en relativt enkel operation om det finns en önskan om det.

Mindre service när man bor på landsbygden

– Jag håller dock med om att det inte finns särskilt mycket kommunal service i Nydalen, säger Dieker.

– Men faktum är att redan när Nydalen började projekteras fanns detta faktum med i bilden. I den projektplan som godkändes av kommunen framgick just att man, som köpare av en fastighet i Nydalen inte skulle räkna med kommunal service på samma sätt som i en mer etablerad tätort, att det inte heller var realistiskt att tänka sig det i framtiden. Det ingår så att säga i kontraktet när man bosätter sig där. Det kan man givetvis tycka är tråkigt, men det är ju den verklighet som gäller för alla oss som bor på landsbygden. Jag kan exempelvis inte räkna med samma service där jag bor som erbjuds i centrala Askersund. Men jag har ju andra fördelar som inte de som bor i en tätort har.

– Ibland kan jag tycka att de administrativa gränserna är begränsande även för oss som kommun. När man som enskild person bor i utkanten både av en kommun och ett län så förstår och vet jag att det kan bli besvärligt i vardagliga situationer. Samarbetet över länsgränsen borde kunna förbättras.

Till stor del var det kanske trassel med skolbussar som fick Nydalen-borna att vilja flytta kommungränsen. Fler barn, en majoritet enligt en ansökan, går i skolan i Nykyrka på andra sidan länsgränsen. Föräldrar i Nydalen ansökte för några år sedan om att få Askersunds kommun att betala skolskjuts till Nykyrka. Där blev det nej. Kommunen hänvisade till den egna skolan i Hammar och menade att föräldrar har ett eget val när man placerar barn i skolan i en annan kommun. Man hänvisade också till en rättviseprincip, andra boende i kommunen skulle ju inte kunna få betald skolskjuts till en annan kommun, även om det fria skolvalet ger föräldrar utrymme att sätta sina barn på vilken skola man vill.

Formellt är det Kammarkollegiet och ytterst regeringen som ska ta beslut om en eventuell flytt av gränsen. Ansökan lämnas dock in till Länsstyrelsen. Vad de inblandade kommunerna anser väger dock tungt i beslutet.

Kommentarer

1 december 2023 tas möjligheten att kommentera artiklar tillfälligt bort. Kommentarerna beräknas vara tillbaka i ny tappning i början av 2024.

Annons

Nyheter / Askersund