Gå till innehåll
Askersund / Brott

Vy från Sjöängens kulturhus. Kommunen vill att polisen gör ett omtag, utreder sabotaget mot byggnaden. Foto: Weine Ahlstrand

Askersund vill att polisen startar
förundersökning om Sjöängen

Publicerad: 20 January 2023 9:45

I Askersund pågår arbetet med att återställa Sjöängsskolan efter det stora sabotaget den 15 december. Nu har kommunen skriftligt begärt att polisen ska överpröva beslutet att inte starta någon förundersökning, som togs bara timmar efter att händelsen polisanmälts.

Polisen lade inte ner förundersökningen. Beslutet tog i praktiken i skedet innan en förundersökning. Man beslutade att det inte ens skulle bli någon förundersökning, ingen åklagare kopplades in.

Vi har försökt få reda på utifrån vilka bevekelsegrunder polisen lade ner ärendet. Polisen har gett mycket vaga svar. Vi har också försökt komma i kontakt med den eller de  poliser som tog beslutet. Men vi har inte ens fått reda på vem eller vilka det var.

Exakt vad som gjordes, vilka undersökningar på plats som gjordes, eller om man pratade med vittnen, vet vi alltså inte. 

Polisen förtegna om vad som gjorts

Efter ett kort samtal med Polisens presstalesperson, Gabriel Henning, i mellandagarna ombads vi  att i ett mail konkretisera vad vi ville fråga.

Vi skickade då följande:

Vi skulle vilja prata lite med någon om bevekelsegrunderna. Varför lade man ner så fort? Gjordes något undersökningsarbete på på plats? 

Säkert finns helt rimliga bevekelsegrunder. Men vi skulle vilja belysa dem

Så här Svarade då Gabriel Henning, Polisens presstalesperson:

Det jag kan se är att det inte inleddes någon förundersökning då det inte fanns några spår eller andra åtgärder att vidta som kunde tänkas leda till att brottet klaras upp.

 Att det inte inleds någon förundersökning utifrån dessa premisser är ju inget ovanligt så rent utredningsmässigt har det inte gjorts något.

 Däremot så flaggas ju detta upp för vår personal lokalt som arbetar vidare med den här typen av händelser i de samverkansforum vi redan har med exempelvis skola och kommun. Detta med syfte att kunna fånga upp skolungdomar och andra personer som man ser kanske riskerar att hamna i en dålig spiral gällande sitt beteende”

Henning antyder alltså att inte något arbete gjordes. Frågan är ju då hur man så snabbt kunde veta att det inte fanns något att gå på?

 ”Sänder signaler”

Det verkar som berörda i Askersunds kommun har fått reda på ungefär lika lite. 

– Min uppfattning efter att ha pratat med folk i förvaltningarna här och frågat runt är nog att polisen inte ens var här, att inget gjordes, överhuvudtaget. Ingen har sett dem. Vi är ju rätt många här på Sjöängen, inte minst 400 elever, 100 anställda närboende, anställda. Efter vad vi hört verkar ingen pratat med polisen, någon borde ju ha sett något, eller rentav veta något, det är därför vi vill att man överprövar beslutet, säger Annika Restadh, Avdelningschef bibliotek, ungas fritid och kulturskola.

Hon fortsätter:

– Jag har förståelse för att polisen måste prioritera. Att det finns exempelvis våldsbrott som pockar på resurser. Men samtidigt är det här ett speciellt brott, en speciell skadegörelse som fick oerhörda och kostsamma konsekvenser för kommunen. Att inte bry sig om det, att inte ens försöka utreda, sänder signaler.

”Vi måste göra något”

Ken Siewers är kommunjurist i Askersunds kommun:

– Jag har varit inblandad så till vida att jag blev ombedd att vara med att utforma skrivelsen. Jag har undersökt liknande fall. Tyvärr är det väl inte så vanligt att polisen beviljar överprövning, öppnar en förundersökning  när man beslutat att det intre ska bli någon. Men med den här skrivelsen har vi i alla fall gjort något, provat. Vi kan väl hoppas att man ändrar beslutet.

Process kring övervakningskameror

Kommunen har en annan process på gång som också berör Sjöängen. Det har sökts tillstånd att sätta upp övervakningskameror. Ansökan skedde redan 2020. Datainspektionen (numera Integritetsskyddsmyndigheten) Den gången blev det avslag. Det beslutet ändrades av Förvaltningsrätten, som gav kommunen rätt. Men rättsprocessen tog inte slut där. I slutet av november i år i sin tur ändrades  domen av Kammarrätten, som beslutade enligt Datainspektionens:s ursprungliga bedömning, det vill säga avslag. Efter skadegörelsen i september sökte kommunen  prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen och yrkar på att domen i Förvaltningsrätten fastställs. Man vill ha rätten att använda övervakningskameror på Sjöängsskolan, just för att motverka skadegörelse.

Det var SVT Örebro som först berättade att Askersunds kommun begärt överprövning av beslutet att inte starta någon förundersökning om skadegörelsen den 15 december.

Kommentarer

1 december 2023 tas möjligheten att kommentera artiklar tillfälligt bort. Kommentarerna beräknas vara tillbaka i ny tappning i början av 2024.

Annons

Nyheter / Askersund