27 Maj 2020
Tipsa: 070-557 67 92

Frågan om tiggeriförbud tas upp av fullmäktige

Miroslav från Bulgarien som försökte tigga ihop pengar i Kumla för några år sedan. Miroslav har dock inget med Askersund att göra. Foto: Anders BjörkMiroslav från Bulgarien som försökte tigga ihop pengar i Kumla för några år sedan. Miroslav har dock inget med Askersund att göra. Foto: Anders Björk

Askersunds kommun har utrett de rättsliga förutsättningarna för att införa ett tiggeriförbud. Det var efter en motion från Sverigedemokraterna man beslutade om att utreda ifall det lagligt går att införa tiggeriförbud. Nu ska frågan behandlas, den tas upp i fullmäktige i juni.

Det var förra året Sverigedemokraterna motionerade om att införa tiggeriförbud i Askersund.

Kommunfulllmäktige överlät då till kommunstyrelsen att utröna om det finns rättsligt stöd för ett tiggeriförbud i kommunen. Det är kommunledningsförvaltningen, det administrativa kontoret, som som förberett ärendet. Man kommer fram till att det, med vissa förbehåll,  går att införa tiggeriförbud.

Ärendet tas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott redan nu på måndag.

– Den tas sedan upp i kommunfullmäktige i juni, berättar Caroline Dieker, kommunstyrelsens ordförande i Askersund.

Hur den styrande koalitionen, moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna kommer ställa sig till SD:s förslag om tiggeriförbud svarar inte Dieker på.

Går att införa med förbehåll

Det utredningen säger är att en  kommun kan införa tiggeriförbud under vissa förutsättningar. Man behöver inte ange några speciella skäl till ett förbud. Men det måste var begränsat i tid och får bara gälla vissa speciella platser. Ett förbud får heller inte utformas så det inkräktar på allmänhetens frihet.

SD:s standardmotion

Frågan om tiggeriförbud är en av Sverigedemokraternas standardmotioner. Den har tagits upp i många kommuner runt om i landet. Frågan har dragits genom ett flertal rättsliga instanser. Förbud har införts i flera kommuner.  Kommunerna som infört förbud har fått rätt när frågan prövats av högsta förvaltningsdomstolen. Mest kända exemplen är Staffanstorp, Vellinge och Sölvesborg, där SD finns i kommunledningen. Men även socialdemokratiskt styrda kommuner har infört förbud, eller i alla fall tillståndsplikt för tiggare, Katrineholm som exempel.

Exakt hur många tiggare det finns i Askersunds kommun, eller om de upplevs som ett problem har vi inte fått svar på.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-05-13 15:06
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.